THNG 5th Camp : IT Innovation for Society

THNG 5th Camp : IT Innovation for Society

Thailand Networking Group (THNG) Camp ครั้งที่ 5 วันที่จัดงาน: 17-22 มิถุนายน 2558 สถานที่จัดงาน: บ้านน้ำดิบ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก ภาระกิจหลัก ติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router ตามบ้านที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อกระจายสัญญาณ Wifi สร้างระบบเครือข่ายภายในชุมชน (Intranet Network) ให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆโครงการได้ทำการติดตั้งในชุมชน

.TH Second-Level Domain #2

.TH Second-Level Domain #2

11 มีนาคมนี้ THNIC เปิดรับจดโดเมนระดับ 2 อีกครั้ง จากการเปิดโครงการเฉพาะกิจให้บริการจดทะเบียนโดเมนระดับที่ 2 ภายใต้สกุล .th (.th SLD) เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ได้มีผู้ให้ความสนใจยื่นขอจดจำนวนมาก และมีโดเมนได้รับการอนุมัติจากโครงการดังกล่าวจำนวน 31 โดเมน อีกทั้งยังมีผู้สนใจจากภาคธุรกิจจำนวนหนึ่งที่ต้องการจดโดเมน .th SLD ซึ่งพลาดการยื่นขอจด จึงได้เปิดโครงการ .th SLD ขึ้นอีกครั้ง โดยครั้งนี้จะรับจดเฉพาะภาคธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลและเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น

มูลนิธิทีเอชนิค เปิดตัว “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต BKNIX”

มูลนิธิทีเอชนิค เปิดตัว “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต BKNIX”

For English Version  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศเปิดตัวโครงการ Bangkok Neutral Internet Exhcange Point (BKNIX) ณ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ โดย BKNIX ถือเป็นจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต ที่มีความเป็นกลางแห่งแรกของประเทศไทยใช้เทคโนโลยีทัดเทียม IXP ชั้นนำระดับโลก เน้นลดความซับซ้อนของการแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเทศ ทำให้ต้นทุนอินเทอร์เน็ตในประเทศต่ำลง ในขณะที่ความเร็วเพิ่มสูงขึ้น

เชิญชวนคนไทยผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ICANN 52 Meeting ณ ประเทศสิงคโปร์

เชิญชวนคนไทยผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ICANN 52 Meeting ณ ประเทศสิงคโปร์

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เรียนเชิญสมาชิก ICANN ประเภทบุคคลทั่วไป สมัครขอรับทุนเพื่อเข้าร่วมการประชุม ICANN ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1 ทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนไทย ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นบนเวทีอินเทอร์เน็ตสากลมากขึ้น

ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต เข้าร่วมการประชุม SReXperts Macau 2014

ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต เข้าร่วมการประชุม SReXperts Macau 2014

  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม SReXpert 2014 ณ โรงแรมเชอราตัน เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

กสทช. เยี่ยมชมโครงการ Community Wireless Mesh Network ณ อ.แม่สอด จ.ตาก ครั้งที่ 2

กสทช. เยี่ยมชมโครงการ Community Wireless Mesh Network ณ อ.แม่สอด จ.ตาก ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กสทช ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมโครงการวิจัยพัฒนาเครือข่ายสื่อสารไร้สายชนิดเมชสำหรับชุมชน (Community Wireless Mesh Network) เป็นครั้งที่ 2 ณ หมู่บ้านไทยสามัคคี และโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 อ.แม่สอด จ.ตาก

ประชาสัมพันธ์โดเมน .th และ .ไทย ในงาน e-Commerce Day 2014

ประชาสัมพันธ์โดเมน .th และ .ไทย ในงาน e-Commerce Day 2014

ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ทีเอชนิค ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน e-Commerce Day 2014 “Business Trends and Global Trust Innovation for e-Commerce” ณ ลานอเนกประสงค์ กระทรวงพาณิชย์