กสทช. เยี่ยมชมโครงการ Community Wireless Mesh Network ณ อ.แม่สอด จ.ตาก ครั้งที่ 2

กสทช. เยี่ยมชมโครงการ Community Wireless Mesh Network ณ อ.แม่สอด จ.ตาก ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กสทช ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมโครงการวิจัยพัฒนาเครือข่ายสื่อสารไร้สายชนิดเมชสำหรับชุมชน (Community Wireless Mesh Network) เป็นครั้งที่ 2 ณ หมู่บ้านไทยสามัคคี และโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 อ.แม่สอด จ.ตาก

ประชาสัมพันธ์โดเมน .th และ .ไทย ในงาน e-Commerce Day 2014

ประชาสัมพันธ์โดเมน .th และ .ไทย ในงาน e-Commerce Day 2014

ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ทีเอชนิค ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน e-Commerce Day 2014 “Business Trends and Global Trust Innovation for e-Commerce” ณ ลานอเนกประสงค์ กระทรวงพาณิชย์

Chiang Rai Mesh TV (THNG#4) Follow up

Chiang Rai Mesh TV (THNG#4) Follow up

เมื่อวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) ร่วมกับทีมนักวิจัยจาก ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้ทำการลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านห้วยขมอาข่า ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการค่าย THNG ครั้งที่ 4 โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย ในการอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตั้งแต่มีการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์เมื่อเดือน มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

IntERLab Workshop 2014

IntERLab Workshop 2014

ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) จะมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Basic Routing Workshop และ Introduction to MPLS Workshop

ประกาศผลการพิจารณาคำขอจดทะเบียนโดเมน .th SLD

ประกาศผลการพิจารณาคำขอจดทะเบียนโดเมน .th SLD

.th SLD Fast-track Result ทีเอชนิค ได้ทำการประกาศผลการพิจารณาคำขอจดทะเบียนโดเมนระดับที่สอง ภายใต้ .th เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจยื่นคำขอจดทะเบียนโดเมนระดับที่สอง ภายใต้ .th เป็นจำนวนมาก แต่มีเพียง 31 โดเมน

กสทช. เยี่ยมชมโครงการ Community Wireless Mesh Network ณ อ.แม่สอด จ.ตาก

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กสทช ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมโครงการวิจัยพัฒนาเครือข่ายสื่อสารไร้สายชนิดเมชสำหรับชุมชน (Community Wireless Mesh Network) ณ หมู่บ้านไทยสามัคคี และโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกับทางห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) เพื่อศึกษาซักถามผลการติดตั้งและใช้งานเครือข่ายสื่อสารไร้สายชนิดเมชสำหรับชุมชน

ทีเอชนิค เปิดจดโดเมนระดับที่ 2 ภายใต้ “.th”

ทีเอชนิค เปิดจดโดเมนระดับที่ 2 ภายใต้ “.th”

ทีเอชนิค ประกาศเปิดโครงการเฉพาะกิจรับจดโดเมนระดับ 2 (Second-Level Domain Fast-Track Process) สู่สาธารณะครั้งแรกกับการให้บริการจดชื่อเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ภายใต้ “.th” โดยไร้รหัสหมวดหมู่องค์กร เช่น example.th เปิดรับสมัครเพียง 30 วัน เท่านั้น เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

Tak Net 2014 @ หมู่บ้านไทยสามัคคี อ.แม่สอด จ.ตาก

เมื่อวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยจาก Internet Education and Research Laboratory (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้ทำการลงพื้นที่ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อติดตามผลการใช้งาน TaK Net ที่ได้มีการติดตั้งและใช้งานไว้เมื่อเดือนมีนาคม 2556 และขยายการใช้งาน TaK Net ที่ติดตั้ง ภายในหมู่บ้านไทยสามัคคี อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมด้วย Dr. Livia Bellina จาก Mobilediagnosis®Onlus Partner of Global Health WorkForce

THNG 4th Camp : IT Innovation for Society

เมื่อวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) ได้จัดกิจกรรมใหญ่ขึ้นภายใต้แนวคิด การนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์กับชุมชน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชน ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “Internet Technology Innovation for Society: เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อสังคม” THNG 4th Camp : IT Innovation for Society ถือกำเนิดขึ้นโดยมี กลุ่ม THNG (ทีเอชเอ็นจี) หรือ Thailand Networking Group เป็นผู้ประสานงานโครงการ และได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก บริษัท เอสวีโอเอ