มูลนิธิทีเอชนิค ร่วมสนับสนุนงาน AINTEC 2015

มูลนิธิทีเอชนิค ร่วมสนับสนุนงาน AINTEC 2015

งานประชุมวิชาการ Asian Internet Engineering Conference (AINTEC) ครั้งที่ 11 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมปทุมวัน ปรินเซส กรุงเทพฯ AINTEC เป็นการประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติสำหรับผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา โดยมุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่มีความหลากหลายด้านเศรษฐกิจ, สังคม และเครือข่าย อ่านต่อ http://www.interlab.ait.ac.th/aintec2015/

ส่งเสริมการใช้งานโดเมนภาษาไทย (IDN) และอีเมลภาษาไทย (EAI)

ส่งเสริมการใช้งานโดเมนภาษาไทย (IDN) และอีเมลภาษาไทย (EAI)

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เควก ยูชวง รองประธานและกรรมการผู้จัดการสำนักงานไอแคนภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก และ โล เจีย รง ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธและการริเริ่ม ได้เข้าร่วมงาน  Thailand Email Address Internationalisation (EAI) Deployment Workshop หรือ งานประชุมเชิงระดมความคิดเห็นเรื่องการนำอีเมลภาษาไทยไปใช้งาน  ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC) และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) กิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับ EAI และ IDN ของหลายประเทศ รวมไปถึงงานด้าน EAI ของ THNIC แผนของ ETDA ในการที่นำ EAI ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ

เวทีระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (AprIGF) ประจำปี 2015

เวทีระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (AprIGF) ประจำปี 2015

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน จนถึง 3 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานประชุมการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของเอเชียแปซิฟิกขึ้นที่เมืองมาเก๊า ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า แทนที่สำนักงานไอแคนภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก จะเป็นเพียงแค่สปอนเซอร์เช่นปีก่อน แต่ในปีนี้ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม เข้าร่วมใน MSG หรือ คณะกรรมการผู้ถือผลประโยชน์ที่มาจากหลายภาคส่วนด้วย โดยการประชุมมีผู้ร่วมงานกว่า 300 คน จาก 27 ประเทศ โดยถือว่างานได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมและประสบความสำเร็จด้วยดี ประเด็นสำคัญของงานในครั้งนี้คือ มีการเริ่มต้นร่างข้อตกลงว่าด้วยการอภิบาลด้านอินเทอร์เน็ตร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ตั้งแต่มีการประชุม APrIGF มา ซึ่งงานครั้งนี้มีคุณเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ เข้าร่วมงานในหัวข้อ Universal Acceptance: Been there, done that. Looking

มูลนิธิทีเอชนิคเปิดให้การสนับสนุนการเข้าร่วมงาน Conference ของนักวิจัย

มูลนิธิทีเอชนิคเปิดให้การสนับสนุนการเข้าร่วมงาน Conference ของนักวิจัย

มูลนิธิทีเอชนิค เปิดให้การสนับสนุนการเข้าร่วมงาน Conference ของนักวิจัย ซึ่งทำวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยงาน Conference ที่เข้าร่วมจะต้องเป็นงานระดับ A หรือ B เท่านั้น โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานตามจริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาท รับจำนวนจำกัด สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ info@thnic.or.th

THNG 5th Camp : IT Innovation for Society

THNG 5th Camp : IT Innovation for Society

Thailand Networking Group (THNG) Camp ครั้งที่ 5 ภาระกิจหลัก ติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router ตามบ้านที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อกระจายสัญญาณ Wifi สร้างระบบเครือข่ายภายในชุมชน (Intranet Network) ให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆโครงการได้ทำการติดตั้งในชุมชน

.TH Second-Level Domain #2

.TH Second-Level Domain #2

11 มีนาคมนี้ THNIC เปิดรับจดโดเมนระดับ 2 อีกครั้ง จากการเปิดโครงการเฉพาะกิจให้บริการจดทะเบียนโดเมนระดับที่ 2 ภายใต้สกุล .th (.th SLD) เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ได้มีผู้ให้ความสนใจยื่นขอจดจำนวนมาก และมีโดเมนได้รับการอนุมัติจากโครงการดังกล่าวจำนวน 31 โดเมน อีกทั้งยังมีผู้สนใจจากภาคธุรกิจจำนวนหนึ่งที่ต้องการจดโดเมน .th SLD ซึ่งพลาดการยื่นขอจด จึงได้เปิดโครงการ .th SLD ขึ้นอีกครั้ง โดยครั้งนี้จะรับจดเฉพาะภาคธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลและเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น

มูลนิธิทีเอชนิค เปิดตัว “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต BKNIX”

มูลนิธิทีเอชนิค เปิดตัว “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต BKNIX”

For English Version  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศเปิดตัวโครงการ Bangkok Neutral Internet Exhcange Point (BKNIX) ณ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ โดย BKNIX ถือเป็นจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต ที่มีความเป็นกลางแห่งแรกของประเทศไทยใช้เทคโนโลยีทัดเทียม IXP ชั้นนำระดับโลก เน้นลดความซับซ้อนของการแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเทศ ทำให้ต้นทุนอินเทอร์เน็ตในประเทศต่ำลง ในขณะที่ความเร็วเพิ่มสูงขึ้น

เชิญชวนคนไทยผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ICANN 52 Meeting ณ ประเทศสิงคโปร์

เชิญชวนคนไทยผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ICANN 52 Meeting ณ ประเทศสิงคโปร์

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เรียนเชิญสมาชิก ICANN ประเภทบุคคลทั่วไป สมัครขอรับทุนเพื่อเข้าร่วมการประชุม ICANN ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1 ทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนไทย ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นบนเวทีอินเทอร์เน็ตสากลมากขึ้น

ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต เข้าร่วมการประชุม SReXperts Macau 2014

ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต เข้าร่วมการประชุม SReXperts Macau 2014

  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม SReXpert 2014 ณ โรงแรมเชอราตัน เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน