ผลกระทบจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559

โดย ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์, ณัฐกานต์ พงษ์พันธ์ปัญญา : 6 มกราคม 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society) หรือ ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of information and Communication Technology) ได้วางแผนที่จะดำเนินการออกกฎหมายหลายฉบับรวมไปถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจตามภารกิจของกระทรวงตน เพื่อความมุ่งหมายในการสร้างระบบเศรษฐกิจดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทางกระทรวงได้เริ่มเสนอบทบัญญัติกฎหมายใหม่รวมถึงการแก้ไขกฎหมายฉบับเดิมเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติเป็นจำนวนมาก โดยฉบับที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559 ที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายชื่อเดียวกันฉบับปี พ.ศ. 2550 โดยทางกระทรวงได้ให้เหตุผลประกอบร่างแก้ไขว่า เนื่องจากบทบัญญัติในกฎหมายฉบับเดิมนั้นมีความล่าสมัย

ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต คนไทยคนแรกขึ้นรับรางวัล “โพสเทล เซอร์วิส อวอร์ด”

ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต คนไทยคนแรกขึ้นรับรางวัล “โพสเทล เซอร์วิส อวอร์ด”

ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต คนไทยคนแรกขึ้นรับรางวัล “โพสเทล เซอร์วิส อวอร์ด” จากประชาคมอินเทอร์เน็ตสากล กรุงโซล, เกาหลีใต้ – 16 พฤศจิกายน 2559 – ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต หรือที่ถูกเรียกในวงการอินเทอร์เน็ตว่า มารดาแห่งอินเทอร์เน็ตไทย ได้รับการประกาศให้ขึ้นรับรางวัลโจนาธาน บี โพสเทล เซอร์วิส อวอร์ด ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อประชาคมอินเทอร์เน็ตอย่างโดดเด่น ระหว่างงานประชุมคณะทำงานด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต (Internet Engineering Task Force: IETF) ครั้งที่ 97 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมคอนราด กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติจากประชาคมอินเทอร์เน็ตโลกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว

สัมมนา Blockchain : The Next Internet

สัมมนา Blockchain : The Next Internet

งานสัมมนา Blockchain : The Next Internet วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วีดีโองานสัมมนาย้อนหลัง Slide งานสัมมนา รู้จัก Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก โดย ดร.ภูมิ  ภูมิรัตน Building an Internet of Trust on a Trustless

International Women’s Day Celebration Retrospective & 2016 Launch

International Women’s Day Celebration Retrospective & 2016 Launch

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ศ.ดร.กาญจนา  กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้รับเชิญจาก NOKIA Thailand เป็นวิทยากรในงาน International Women’s Day Celebration Retrospective & 2016 Launch ณ โรงแรม AVANI Atrium Bangkok

BBC News – Women making technology work for them

BBC News – Women making technology work for them

8 มีนาคม วันสตรีสากล  สำนักข่าวบีบีซี นำเสนอภาพถ่าย สตรีผู้ใช้เทคโนโลยีทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นประโยชน์ต่อสังคม ครอบครัว และตนเอง จาก 11 ประเทศ รวมถึง ดร.กาญจนา กาญจนสุต จากประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้แนะนำอินเทอร์เน็ตมาสู่ประเทศไทย

Internet Society (ISOC) writes about Prof. Kanchana.

Internet Society (ISOC) writes about Prof. Kanchana.

Internet Society (ISOC) writes about Prof. Kanchana Kanchanasut in bringing the Internet to Thailand. สมาคมอินเทอร์เน็ต หรือ ไอซ็อก กล่าวถึง ศ. กาญจนา กาญจนสุต ในด้านการนำอินเทอร์เน็ตมาสู่ประเทศไทย

มูลนิธิทีเอชนิค ขอเชิญร่วมเป็นเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

มูลนิธิทีเอชนิค ขอเชิญร่วมเป็นเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

  มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) เป็นเจ้าภาพองค์กฐินในการทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนตอกเสาเข็มเพื่อเตรียมสร้างอุโบสถ ณ สำนักสงฆ์บ้านใหม่เทพนิมิต  ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 สำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย โทร. 0 2244 8261 หรือ info@thnic.or.th  

มูลนิธิทีเอชนิค ร่วมสนับสนุนงาน AINTEC 2015

มูลนิธิทีเอชนิค ร่วมสนับสนุนงาน AINTEC 2015

งานประชุมวิชาการ Asian Internet Engineering Conference (AINTEC) ครั้งที่ 11 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมปทุมวัน ปรินเซส กรุงเทพฯ AINTEC เป็นการประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติสำหรับผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา โดยมุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่มีความหลากหลายด้านเศรษฐกิจ, สังคม และเครือข่าย อ่านต่อ http://www.interlab.ait.ac.th/aintec2015/

ส่งเสริมการใช้งานโดเมนภาษาไทย (IDN) และอีเมลภาษาไทย (EAI)

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เควก ยูชวง รองประธานและกรรมการผู้จัดการสำนักงานไอแคนภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก และ โล เจีย รง ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธและการริเริ่ม ได้เข้าร่วมงาน  Thailand Email Address Internationalisation (EAI) Deployment Workshop หรือ งานประชุมเชิงระดมความคิดเห็นเรื่องการนำอีเมลภาษาไทยไปใช้งาน  ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC) และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) กิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับ EAI และ IDN ของหลายประเทศ รวมไปถึงงานด้าน EAI ของ THNIC แผนของ ETDA ในการที่นำ EAI ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ