ภาควิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดสัมมนาหัวข้อ  “เทคโนโลยี BLOCK CHAIN กับความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการทางกฎหมาย” ขึ้น ณ ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

วิทยากร

ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.เจษฎา ศิวรักษ์
เลขานุการรองประธาน กสทช.

คุณมานิดา ซินเมอร์แมน
หุ้นส่วนบริษัท บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

คุณสุทธิพงศ์ กนกากร
ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
บริษัท เมาน์เทนวิวซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

สัมมนา “เทคโนโลยี BLOCK CHAIN กับความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการทางกฎหมาย”