ออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการฟรี “อีเมลไทย@คน.ไทย” ในงาน WUNCA ครั้งที่ 35

  มูลนิธิทีเอชนิค ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการฟรี "อีเมลไทย@คน.ไทย" และเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานสมัครใช้อีเมลภาษาไทยได้ ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ...