สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑

สวัสดีปีใหม่ ในปี ๒๕๖๑ มูลนิธิทีเอชนิค ยังคงมีกิจกรรมดี ๆ ต่อไป