Geneva Internet Disputes Resolution Policies 1.0 ตอนที่ 1

โดย  กนกนัย ถาวรพานิช : 20 กุมภาพันธ์ 2560 หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเอกชนด้วยกัน หรือระหว่างรัฐกับเอกชน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับบุคคล ทรัพย์สิน หรือสถานที่เพียงแค่ภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือหลายประเทศก็ได้ คำถามทางกฎหมายที่สำคัญคือ ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอยู่เดิมจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับข้อพิพาทเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร กลุ่มนักกฎหมายจากมหาวิทยาลัย Geneva ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดทำ Geneva Internet Disputes Resolution Policies เพื่อตอบคำถามข้างต้น ด้วยความตั้งใจจะให้เป็นโครงการต่อเนื่องและสะท้อนความคิดเห็นจากหลายฝ่าย นโยบายที่นำเสนอจึงเป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือรับรองข้อเสนอร่างแรกนี้ด้วยก็ได้ ประเด็นที่นำเสนอในร่างแรกมุ่งตอบคำถาม 4 ข้อ ได้แก่ 1. ศาลของประเทศใดควรมีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2. รูปแบบของการระงับข้อพิพาททางเลือก (โดยไม่ต้องไปศาล) สำหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สัมมนา “เทคโนโลยี BLOCK CHAIN กับความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการทางกฎหมาย”

ภาควิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดสัมมนาหัวข้อ  “เทคโนโลยี BLOCK CHAIN กับความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการทางกฎหมาย” ขึ้น ณ ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 วิทยากร ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ เลขานุการรองประธาน กสทช. คุณมานิดา ซินเมอร์แมน หุ้นส่วนบริษัท บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์)

มูลนิธิทีเอชนิค จัดโครงการ THNG CAMP ค่ายเครือข่ายไอทีเพื่อสังคมปีที่ 6

มูลนิธิทีเอชนิค จัดโครงการ THNG CAMP ค่ายเครือข่ายไอทีเพื่อสังคมปีที่ 6

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เตรียมเปิดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group ครั้งที่ 6 (THNG CAMP#6) เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ทั้งภาคไอทีและภาคสังคมเข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชน โครงการนี้จะจัดในวันที่ 17-22 ธันวาคม 2559 ณ ชุมชนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก สำหรับกิจกรรมในปีนี้นั้นผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้จากวิทยากรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยทุกคนจะได้รับภารกิจให้ร่วมกันสำรวจความต้องการของชุมชน, จัดทำอีคอมเมิร์ซของสินค้าชุมชน และร่วมกันให้ความรู้พร้อมทั้งแนะนำการใช้สื่อออนไลน์แก่คนในชุมชนอีกด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้นำเศรษฐกิจดิจิทัลเข้าสู่ชุมชนให้นำไปใช้งานได้จริง และส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ไอทีเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และขายสินค้าของชุมชนได้ THNG CAMP#6 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งภาคไอทีและภาคสังคมที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 คนจะได้เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ที่

วารสาร .ไทย ฉบับ ๒

วารสาร .ไทย ฉบับ ๒

วารสารดอทไทยฉบับที่ ๒ นี้ พาไปเยือนบ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนบ้านโคกเมืองผ่านเว็บไซต์ บ้านโคกเมือง.ไทย และข้อมูลต่างๆ ของตำบลจรเข้มากอยู่ในเว็บไซต์ จรเข้มาก.ไทย  ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ อบต.จรเข้มาก เป็นช่องทางให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย   อ่านวารสารฉบับเต็มได้ที่ วารสารดอทไทย ฉบับ ๒

วารสาร .ไทย ฉบับปฐมฤกษ์

วารสาร .ไทย ฉบับปฐมฤกษ์

วารสารดอทไทย ฉบับแรกจะพาไปเยือนชุมชนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ วัดไทยสามัคคี.ไทย, โรงเรียนกัญไชย182.ไทย และ แม่กาษา.ไทย ซึ่งเป็นเว็บไซต์วัด, โรงเรียน และ อบต. แห่งแรกของประเทศไทย ที่ใช้ชื่อโดเมน .ไทย   อ่านวารสารฉบับเต็มได้ที่ วารสารดอทไทย ฉบับปฐมฤกษ์

เชิญชวนคนไทยผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ICANN 52 Meeting ณ ประเทศสิงคโปร์

เชิญชวนคนไทยผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ICANN 52 Meeting ณ ประเทศสิงคโปร์

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เรียนเชิญสมาชิก ICANN ประเภทบุคคลทั่วไป สมัครขอรับทุนเพื่อเข้าร่วมการประชุม ICANN ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1 ทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนไทย ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นบนเวทีอินเทอร์เน็ตสากลมากขึ้น

ISOC and Alcatel-Lucent support the development of Thailand’s Internet Infrastructure

ISOC and Alcatel-Lucent support the development of Thailand’s Internet Infrastructure

For more information please click the following link: http://www.internetsociety.org/news/internet-society-joins-forces-alcatel-lucent-support-development-thailand’s-internet

ประกาศปรับปรุง .ไทย เพื่อรองรับ DNSSEC

ประกาศปรับปรุง .ไทย เพื่อรองรับ DNSSEC

ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2556 เป็นต้นไป THNIC จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเข้ารหัสเพิ่มความปลอดภัยสำหรับชื่อโดเมน (DNSSEC) ให้กับโดเมน “.ไทย” ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อโดเมนโดยผู้ไม่ประสงค์ดีด้วยเทคนิคต่าง ๆ

IDN โดเมนภาษาท้องถิ่น

คงจะผ่านตากันไปบ้างแล้ว กับ campaign โฆษณาเที่ยวไทย ที่เจาะจงระบุเว็บไซต์ให้เข้าชมด้วย โดเมนอักขระท้องถิ่น “www.เล่าสู่กันฟัง.com” นี่อาจนับเป็นครั้งแรกที่ IDN (Internationalized Domain Name) ได้รับการเผยแพร่อย่างโดดเด่น ในประเทศไทย