มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
เป็นองค์กรที่ดำเนินงานในรูปแบบที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น ศูนย์กลางในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและชื่อโดเมน ประสานความร่วมมือกับองค์กรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ สนับสนุนการศึกษาวิจัย การพัฒนาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในด้านอินเทอร์เน็ต โดเมนเนมและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ซึ่งไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 244 8261
โทรสาร 02 244 8264
E-mail: info (at) thnic.or.th

ดาวน์โหลดแผนที่ขนาดเต็ม ที่นี่

การเดินทางโดยรถประจำทาง
สาย 9
จากสถานีรถไฟสามเสนลงป้ายแรก (ป้ายครูสมศรี) จากสี่แยกพิชัย
สาย 14
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งราชวิถี ลงป้ายแรก (ป้ายครูสมศรี) จากสี่แยกพิชัย
สาย 70 และ ปอ. 70
จาก MRT สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อ ลงป้ายแรก (ป้ายวัดน้อย) จากสามแยกพิชัย

THNG ในความดูแลของ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
E-mail: thng (at) thnic.or.th