ทีเอชนิค แจกฟรี อีเมลไทย@คน.ไทย เป็นครั้งแรก มุ่งให้คนไทยมีอีเมลภาษาไทยที่ใช้งานจริงได้อย่างง่ายดาย พร้อมรับอีเมลคู่กันเป็นภาษาอังกฤษไปใช้ จำกัดเพียง 1,000 บัญชีเท่านั้น เริ่มครั้งแรกในงาน WUNCA ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ ผู้จัดการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) หรือมูลนิธิทีเอชนิค กล่าวว่า “ในปัจจุบัน การใช้งานที่อยู่อีเมล (email address) ที่เป็นภาษาท้องถิ่นของแต่ละประเทศทั่วโลกกำลังได้รับความสนใจและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในหน่วยงานระดับสากล ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการอีเมล นักพัฒนาระบบ และโปรแกรมเมอร์ ในระดับเวทีสากลนั้น มูลนิธิทีเอชนิคได้มีผู้แทนทางด้านเทคนิคเข้าร่วมและมีบทบาทในกลุ่ม Universal Acceptance Steering Group (UASG) มาโดยตลอด

ในด้านการพัฒนาอีเมลภาษาไทยนั้น ทางมูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทรูเวฟ (ประเทศไทย) จำกัด ในการพัฒนาระบบบริการอีเมลชื่อ Crossflow ให้รองรับอีเมลภาษาไทยได้สำเร็จและบริษัท ที.เอช.นิค จำกัด จึงได้เปิดให้ทดลองใช้บริการอีเมลภาษาไทยแก่สาธารณะเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ภายใต้แคมเปญ นายกอ@อีเมล.ไทย แต่ด้วยเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องมีชื่อโดเมนภาษาไทยด้วยจึงจะสามารถสมัครใช้อีเมลภาษาไทยได้ จึงเป็นที่มาของโครงการฟรี “อีเมลไทย@คน.ไทย” ที่ต้องการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถสมัครใช้อีเมลภาษาไทยได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมีชื่อโดเมนภาษาไทยก่อนแต่อย่างใด เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ณ บูธกิจกรรมของมูลนิธิทีเอชนิค ก็สามารถสมัครขอใช้อีเมลภาษาไทยได้ทันที 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน”

มูลนิธิทีเอชนิค มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล และให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต จึงส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของบัญชีอีเมลภาษาไทยได้ฟรีตลอดอายุการใช้งานแบบง่าย ๆ จำนวน 1,000 บัญชีเท่านั้น เริ่มครั้งแรกในงาน WUNCA ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2560 ณ บูธ P4 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ (M-Square) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

เกี่ยวกับโครงการฟรี อีเมลไทย@คน.ไทย
เงื่อนไขการให้บริการ
1. บุคคลทั่วไปสามารถขอใช้บัญชีอีเมลภาษาไทย @คน.ไทย ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน
2. ผู้สมัคร 1 ท่าน ต่อ 1 บัญชี
3. ผู้สมัครจะได้รับพื้นที่อีเมลฟรี ขนาด 1 กิกะไบต์ ต่อ 1 บัญชี
4. ผู้สมัครสามารถเลือกชื่อบัญชีอีเมลได้ตามต้องการ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับนโยบายการตั้งชื่อโดเมน .ไทย
5. สงวนสิทธิ์การอนุมัติชื่อบัญชีอีเมลตามลำดับชื่อที่ยังไม่มีผู้ใช้งานมาก่อน (First come, First serve)
6. สงวนสิทธิ์ลบชื่อบัญชีอีเมลที่ไม่มีการใช้งานล็อกอินนานกว่า 1 ปี โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด เป็นผู้ให้บริการอีเมลภาษาไทย .ไทย ภายใต้บริการ thMail ดังนั้น เงื่อนไขและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ THNIC สอบถามโทร. 0 2105 4007

ทีเอชนิค เปิดตัวโครงการ “อีเมลไทย@คน.ไทย” ในงาน WUNCA ครั้งที่ 34