มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
เป็นองค์กรที่ดำเนินงานในรูปแบบที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น ศูนย์กลางในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและชื่อโดเมน ประสานความร่วมมือกับองค์กรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ สนับสนุนการศึกษาวิจัย การพัฒนาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในด้านอินเทอร์เน็ต โดเมนเนมและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ซึ่งไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

Thai Network Information Center Foundation has designated a registry and a registrar for .th and .ไทย registration operations as following information :

The Registry

Company Name : Thai Name Server
Designated Date : April 1, 2008
Contact Address : 159 Phichai Rd., Nakornchaisri, Dusit, Bangkok 10300
Telephone : +66 2244 8261
Fax. : +66 2244 8264
Website : www.thains.co.th
Email : staff@thains.co.th


The Registrar

Company Name : T.H.NIC Co., Ltd.
Designated Date : April 1, 2008
Contact Address : 111 Mu 9, Thailand Science Park, 2nd Floor, Room P-206, Thanon Phahon Yothin, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani, Thailand 12120
Telephone : +66 2564 8031-2
Fax. : +66 2564 8033
Website : www.thnic.co.th
Email : staff@thnic.co.th