มูลนิธิทีเอชนิค ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการฟรี “อีเมลไทย@คน.ไทย” และเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานสมัครใช้อีเมลภาษาไทยได้ ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” (WUNCA) ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 35)