คำจำกัดความเกี่ยวกับ Domain Name

คำจำกัดความเกี่ยวกับ Domain Name