จุสสารดอทไทย ฉบับ ๔ : หายโศก.ไทย
เส้นทางที่พาดผ่าน ณ ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

เยี่ยมชมเว็บ หายโศก.ไทย