วารสารดอทไทย ฉบับ ๔ : เส้นทางที่พาดผ่าน ณ ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี