สถิติเกี่ยวกับชื่อโดเมน .th และ .ไทย

ชื่อโดเมนภายใต้ชื่อโดเมนระดับสูงสุดของประเทศไทย แบ่งเป็น ชื่อโดเมนระดับที่ 2 และระดับที่ 3

สำหรับชื่อโดเมนระดับที่ 3 จะเป็นชื่อภายใต้หมวดหมู่ดังต่อไปนี้

  • .ac.th หรือ .ศึกษา.ไทย
  • .co.th หรือ .ธุรกิจ.ไทย
  • .go.th หรือ .รัฐบาล.ไทย
  • .mi.th หรือ .ทหาร.ไทย
  • .net.th หรือ .เน็ต.ไทย
  • .or.th หรือ .องค์กร.ไทย
  • .in.th หรือ .ไทย

 

สามารถดูรายละเอียด สถิติชื่อโดเมน .th และ .ไทย รายเดือน ได้