ทุนสำหรับงาน APNIC 48 ใกล้จะปิดรับสมัครแล้ว

การสมัครทุนของ APNIC ช่วยให้บุคคลากรจากประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย แปซิฟิก มีโอกาสในการเรียนรู้โดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญจากภูมิภาคแปซิฟิกและนานาชาติได้เข้าร่วมกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ต และได้เปิดโลกทัศน์สู่ความรู้และข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ รวมถึงการอภิปรายทางวิชาการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของอินเทอร์เน็ต และที่สำคัญคือการพิจารณาคัดเลือกทุนคำนึงถึงเรื่องความหลากหลายทางเพศ ภูมิศาสตร์และองค์กร การสมัครทุนยังเปิดกว้างสำหรับ ผู้สมัครที่เป็นเยาวชนด้วย

ประเภทของทุน

APNIC มี ทุน 3 ประเภท:

  •     ทุนสำหรับผู้เชี่ยวชาญ (การประชุมเชิงวิชาการ และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ)
  •     ทุนสำหรับสำหรับเยาวชน (การประชุมเชิงวิชาการ และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ)
  •     ทุนสำหรับผู้เคยได้รับทุน (การประชุมเชิงวิชาการ อย่างเดียว

        https://conference.apnic.net/48/fellowship/categories/

สมัครด่วนที่

https://conference.apnic.net/48/fellowship/overview/ วันสุดท้ายของการสมัคร คือ วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019 เวลา 20:59 เวลาประเทศไทย

แพ็คเกจสำหรับทุน

ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับรายการสนับสนุนดังต่อไปนี้:

  •     ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด ไปยัง ที่จัดการประชุมเชิงวิชาการและ/หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
  •     ที่พักโรงแรมแบบเตียงคู่พร้อมอาหารเช้าตลอดระยะเวลาการประชุมเชิงวิชาการและ / หรือการประชุมเชิงปฏิบัติเป็นเวลา 1 สัปดาห์   
  •     เบี้ยเลี้ยงเงินสด 150 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)
  •     ฟรีค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุมเชิงวิชาการและ / หรือ การประชุมเชิงปฏิบัติการตลอด 1 สัปดาห์
  •     สามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมเชิงวิชาการและ/ หรือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ข้อพิจารณาก่อนสมัคร

ทุนนี้เป็นทุนที่น่าสนใจอย่างมากและมีการแข่งขันสูง หากต้องการสมัครโปรดอ่านข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจถึงสิ่งที่

จำเป็นสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณา https://conference.apnic.net/48/fellowship/overview/

 

ขอบคุณผู้สนับสนุน

ขอบคุณเจ้าภาพ — THNIC และ TISPA — และผู้สนับสนุนของ APNIC 48.

https://conference.apnic.net/48/sponsor/sponsors/

    

________________________________________________________________________

APNIC Secretariat                                                                secretariat@apnic.net
Asia Pacific Network Information Centre (APNIC)      Tel: 61 7 3858 3100
PO Box 3646 South Brisbane, QLD 4101 Australia       Fax: 61 7 3858 3199
6 Cordelia Street, South Brisbane, QLD                           http://www.apnic.net

________________________________________________________________________