เวทีระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (AprIGF) ประจำปี 2015

5aed8718-42aa-4911-9cba-cba9bd3f37a8 37eb3e29-7c63-4fcc-b8f5-54d8338c0767 80a55638-ba1c-4e3c-98aa-564d826da218 f6f81b02-0d30-438b-93b4-68f9ae1d2d9d

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน จนถึง 3 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานประชุมการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของเอเชียแปซิฟิกขึ้นที่เมืองมาเก๊า ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า แทนที่สำนักงานไอแคนภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก จะเป็นเพียงแค่สปอนเซอร์เช่นปีก่อน แต่ในปีนี้ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม เข้าร่วมใน MSG หรือ คณะกรรมการผู้ถือผลประโยชน์ที่มาจากหลายภาคส่วนด้วย โดยการประชุมมีผู้ร่วมงานกว่า 300 คน จาก 27 ประเทศ โดยถือว่างานได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมและประสบความสำเร็จด้วยดี

ประเด็นสำคัญของงานในครั้งนี้คือ มีการเริ่มต้นร่างข้อตกลงว่าด้วยการอภิบาลด้านอินเทอร์เน็ตร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ตั้งแต่มีการประชุม APrIGF มา

ซึ่งงานครั้งนี้มีคุณเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ เข้าร่วมงานในหัวข้อ Universal Acceptance: Been there, done that. Looking back to look forward ด้วย

ที่มา : APC Hub Newsletter