จุลสารดอทไทย ฉบับ ๕

จุลสารดอทไทย ฉบับ ๕ : บ้านผือ.ไทย เปิดตำนานหอนางอุษา ณ  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เยี่ยมชมเว็บ บ้านผือ.ไทย ...


จุลสารดอทไทย ฉบับ ๔

จุสสารดอทไทย ฉบับ ๔ : หายโศก.ไทย เส้นทางที่พาดผ่าน ณ ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เยี่ยมชมเว็บ หายโศก.ไทย ...


จุลสารดอทไทย ฉบับ ๓

จุลสารดอทไทย ฉบับ ๓ : แม่กาษา.ไทย พาไปชุมชนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก เยี่ยมชมเว็บ แม่กาษา.ไทย ...


Webinar – May 18 – WannaCry Ransomware: Why is it happening and (how) is it going to end?

Original from : https://www.internetsociety.org/blog/tech-matters/2017/05/webinar-may-18-wannacry-ransomware-why-it-happening-and-how-it-going-end What is happening with the WannaCry ransomware that has been attacking unpatched Windows computers around the world? How will it all end? What do we need to do collectively to deal with attacks like this? (Hint: Read Olaf's post.) To learn more and pose questions to a panel of experts, you can join our partners at the Geneva Internet Platform and...


ผลกระทบจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559

โดย ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์, ณัฐกานต์ พงษ์พันธ์ปัญญา : 6 มกราคม 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society) หรือ ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of information and...


ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต คนไทยคนแรกขึ้นรับรางวัล “โพสเทล เซอร์วิส อวอร์ด”

ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต คนไทยคนแรกขึ้นรับรางวัล "โพสเทล เซอร์วิส อวอร์ด" จากประชาคมอินเทอร์เน็ตสากล กรุงโซล, เกาหลีใต้ - 16 พฤศจิกายน 2559 - ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต...


สัมมนา Blockchain : The Next Internet

งานสัมมนา Blockchain : The Next Internet วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ...


International Women’s Day Celebration Retrospective & 2016 Launch

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ศ.ดร.กาญจนา  กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้รับเชิญจาก NOKIA Thailand เป็นวิทยากรในงาน International Women’s Day Celebration Retrospective & 2016 Launch ณ โรงแรม AVANI Atrium Bangkok


BBC News – Women making technology work for them

Dr. Kanchana Kanchanasut 8 มีนาคม วันสตรีสากล  สำนักข่าวบีบีซี นำเสนอภาพถ่าย สตรีผู้ใช้เทคโนโลยีทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นประโยชน์ต่อสังคม ครอบครัว และตนเอง จาก 11 ประเทศ รวมถึง ดร.กาญจนา กาญจนสุต...