Showing 83 Result(s)

ทีเอชนิค เดินหน้าโครงการ Universal Acceptance (UA) ในประเทศไทย เพื่ออินเทอร์เน็ตสำหรับคนไทยทุกคน

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ระบบชื่อโดเมนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตมาก ปัจจุบันมีชื่อ …

Thaiware.com ได้รับ “.ไทย VERIFIED” สามารถรองรับการใช้งานชื่อโดเมนและอีเมล .ไทย ได้อย่างถูกต้อง

วันที่ 29 กันยายน 2563 ดร. พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC …

ICANN เปิดให้แสดงความคิดเห็นสาธารณะเรื่องกฏการตั้งชื่อโดเมนระดับที่ 2 ในหลายภาษารวมทั้งภาษาไทย

องค์กรบริหารทรัพยากรโดเมนโลก หรือ Internet Cooperation for Assigned Names and Number (ICANN) เปิดให้ …

6 เหตุผล! ธุรกิจต้องมีเว็บไซต์ที่ออกแบบเองได้ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล (มติชนออนไลน์)

ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคตลาดออนไลน์ที่ผู้คนสามารถเลือกซื้อของที่ต้องการแบบไร้ข้อจำกัดภายในประเทศ ทั้งกา …

‘เศรษฐพงค์’ เสนอใช้โดเมนไทย ป้องข้อมูลรั่วไหล ห่วงรัฐสภาใช้ระบบร่วมหน่วยงานอื่นอาจไม่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และรองประธาน …

ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบชื่อโดเมน (Personally Identifiable Information in Domain Name System)

ก่อนจะทำความเข้าใจระบบชื่อโดเมนต้องเริ่มด้วยการอธิบายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตโดยย่อเสียก่อน อินเทอร …

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบชื่อโดเมน (Information Security in Domain Name System)

ระบบชื่อโดเมนคืออะไร ก่อนจะทำความเข้าใจระบบชื่อโดเมน ต้องเริ่มด้วยการอธิบายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต …