THNIC จับมือ วิทยาลัยชุมชนตาก ฝึกอบรมพื้นฐานอินเทอร์เน็ต เสริมทักษะอาชีพในโลกยุคดิจิทัล

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 โครงการ Net2Home ภายใต้ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ร่วมมือ วิทยาลัยชุมชนตาก จัดการอบรม หลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ให้กับคนในชุมชนที่สนใจ โดยเนื้อหาการอบรมเน้นความเข้าใจพื้นฐานของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 9 คน

ตัวอย่างเนื้อหาในหลักสูตร เช่น ประวัติและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต, ความรู้และความเข้าใจในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย (Wireless Technology), ผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต บริการระบบอินเทอร์เน็ตและประโยชน์ ศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต, การติดตั้งและการใช้เครื่องมือตรวจสอบระบบเครือข่ายฯ เบื้องต้น

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้เข้าร่วมอบรมควรมีความรู้พื้นฐานในด้านช่างไฟฟ้าและภาษาอังกฤษบ้างนิดหน่อย เมื่ออบรมจบแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพ ปฏิบัติงานได้จริง สามารถสนับสนุนผู้ใช้งานในองค์กรแบบง่าย ๆ หรือติดตั้งแก้ไขระบบอินเทอร์เน็ตได้” คุณสหัสชัย คงจุ้ย ที่ปรึกษาโครงการ Net2Home เผย

“มูลนิธิ THNIC มีกิจกรรมเพื่อสังคมหลายด้านค่ะ เช่น การส่งเสริมอำนวยความสะดวกให้ชุมชนในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในประเทศ การอบรมเยาวชนให้มีความเข้าใจในเรื่อง การอภิบาลอินเทอร์เน็ต หรือ Internet Governance การอบรมครั้งนี้ก็เช่นกัน ต้องขอบคุณ วิทยาลัยชุมชนตาก ด้วยที่ได้ทำงานร่วมกันทำให้งานผ่านไปด้วยดี ผู้ที่สนใจกิจกรรมของมูลนิธิสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิ” ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) กล่าวเสริม


ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ The Era of Human Robot Collaboration โดย Professor Oussama Khatib

สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn School of Integrated Innovation) มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) และ intERLab , AIT ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ The Era of Human Robot Collaboration โดย Professor Oussama Khatib จาก Stanford University ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่
https://www.eventpop.me/e/7377

*จำกัดเพียง 200 ที่นั่งเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมที่ admin@inter-bascii-chula.com
หรือ โทร. 02 218 3137


รวมเว็บไซต์ .th ที่ใช้ชื่อโดเมน ในสื่อประชาสัมพันธ์

การมีเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อโดเมน .th นั้น มีข้อดีหลายประการ นอกจากจะเป็นโดเมนของประเทศไทย ที่แสดงถึงความเป็นองค์กร/คนไทย ยังสามารถขอชื่อ ภาษาไทย.ไทย ได้ฟรีอีกด้วย! (https://www.thnic.co.th/th/dotthai/)

ข้อดีของการใช้โดเมน .th ประการสำคัญที่สุด คือ ความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือบุคคลเจ้าของเว็บไซต์นั้น เพราะการจดทะเบียนเป็นเจ้าของโดเมน .th ต้องยื่นหลักฐานทางกฎหมายเพื่อแสดงตัวตน นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วน เจ้าของโดเมน มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย หากเป็นบุคคล ก็หมายถึงว่าเจ้าของชื่อโดเมนมีตัวตนอยู่จริง

ด้วยความมั่นใจดังกล่าว จึงมีองค์กรจำนวนมากที่ใช้ชื่อเว็บไซต์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ วันนี้เรามาดูกันว่ามีเว็บไซต์อะไรบ้าง


มูลนิธิทีเอชนิค เปิดค่าย THNG Camp ปี 9 ตอกย้ำจุดยืนส่งเสริมคนรุ่นใหม่ใช้ไอทีเพื่อสังคม เน้นส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านอินเทอร์เน็ต

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) จัด ค่าย Thailand Networking Group ครั้งที่ 9 หรือ THNG Camp#9: Internet Governance & Hackathon นำเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อคนไทยไปเข้าค่ายในวันที่ 21-24 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ เปิดเผยว่า “มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย นอกจากจะมีบทบาทหลักในการดูแลนโยบายด้านโดเมน .th และ .ไทย แล้ว เรายังส่งเสริมให้เกิดช่องทางให้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย รวมทั้งเล็งเห็นการเชื่อมประสานกันระหว่างเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิตของคนไทย ดังจะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นของสังคมและผู้คนในสังคมนั้น มูลนิธิฯ จึงได้ริเริ่มผลักดันให้เกิดกลุ่ม Thailand Networking Group (THNG) ซึ่งเป็นเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ทั้งจากภาคไอทีและภาคสังคมได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเพื่อสังคมร่วมกัน

เด็กรุ่นใหม่เป็นความหวังของสังคมไทย พวกเขาจะเป็นคนขับเคลื่อนสังคมที่แท้จริงในอนาคต ดังนั้นการเปิดมุมมอง รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้พวกเขาเรียนรู้ปัญหาสังคม การเห็นอกเห็นใจผู้ด้อยโอกาส ในที่นี้รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย แล้วผลักดัน ส่งเสริมให้พวกเขาเป็นส่วนสำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไข มูลนิธิฯ เชื่อว่านี่คือหัวใจสำคัญขอค่าย THNG อินเทอร์เน็ตควรจะเชื่อมโยงพวกเราเข้าหากัน เชื่อมใจพวกเราให้เข้าใจกัน เพราะศักยภาพคนเราไม่เท่ากัน ถ้าต่างคนต่างเอาตัวรอด แล้วประเทศไทยจะเป็นอย่างไรก็ไม่อาจคาดเดาได้ ในปีนี้ THNG Camp จัดในหัวข้อ Internet Governance & Hackathon น้อง ๆ จะได้รับการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ และการใช้บริการอีเมลโดยคำนึงถึงความต้องการของชุมชนในการเข้าถึงด้วยภาษาไทยด้วย”

“Internet Governance” หรือ “การอภิบาลอินเทอร์เน็ต” คือ การสร้างสภาพแวดล้อม เงื่อนไข รวมถึงจัดระเบียบการใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรมที่สุดต่อทุกคน ซึ่งจะเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ, เอกชน และประชาสังคม ซึ่งในค่ายน้อง ๆ จะได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้ชำนาญการด้านการบริการจัดการชื่อโดเมนและการอภิบาลอินเทอร์เน็ต จากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย, คุณปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ ผู้จัดการโครงการด้านชื่อโดเมนที่เป็นภาษาถิ่น จาก ICANN หรือ องค์กรอินเทอร์เน็ตโลก, ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้อำนวยการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “Hackathon” เป็นการทำงานร่วมกันของผู้ร่วมค่าย มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดและร่วมกันปฏิบัติภารกิจที่ได้รับให้สำเร็จ ซึ่งน้อง ๆ จะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม Hackathon ยาวต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง โดยแต่ละกลุ่มได้รับโจทย์ที่ต่างกันไป และในวันสุดท้ายของค่ายเป็นการนำเสนอผลของการแก้ปัญหานั้น

THNG Camp#9: Internet Governance & Hackat เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่มีอายุระหว่าง 18-29 ปี โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าค่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

สมัครเลย คลิ้ก
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0AwP481TbE-CTy34CavOvmtxvfL99GgqNnC7PL_srF0_u1g/viewform

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://thng.in.th


"APNIC 48" งานประชุมระดับนานาชาติ รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก

จากซ้ายไปขวา • คุณมรกต กุลธรรมโยธิน • มร.กัวราบ ราจ อูพาดายา • ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต • พล.อ.ต.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ • มร.พอล วิลสัน

เชียงใหม่ – 10 กันยายน 2562 : มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมกับ สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA) เป็นเจ้าภาพท้องถิ่น ให้กับ ศูนย์ข้อมูลเน็ตเวิร์คแห่งเอเชียแปซิฟิก (APNIC) จัดงานประชุมเชิงวิชาการ APNIC ครั้งที่ 48 การประชุมสำคัญด้านอินเทอร์เน็ตของเอเชียแปซิฟิกมีสมาชิก APNIC กว่า 500 คนจากทั่วโลกเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่

“APNIC 48” เปิดประชุมอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 กันยายน 2562 มี มร.กัวราบ ราจ อูพาดายา ประธานเอพีนิค, พล.อ.ท. ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช., ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิทีเอชนิค, คุณมรกต กุลธรรมโยธิน นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ร่วมกล่าวเปิดการประชุม ภายในงานมีผู้แทนจากหน่วยงานผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล, ผู้ให้บริการเนื้อหาออนไลน์, หน่วยงานราชการและสถาบันวิจัยจากประเทศไทยและทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม โดยในตลอดการประชุมทั้งสามวันมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ รวมถึง มร.เจฟ ฮูสตัน, Internet Hall of Fame มาแบ่งปันความรู้ต่าง ๆ กับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการนำเสนอหลากหลายหัวข้อ เช่น ความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต, เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

 มร.พอล วิลสัน, ผู้อำนวยการเอพีนิค เปิดเผยว่า “การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีสำหรับสมาชิกด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจากทั่วภูมิภาคจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน, ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุด, แบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ และร่วมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้กลับมาจัดงานประชุมที่ประเทศไทยอีกครั้ง หลังจากที่เคยจัดครั้งแรกเมื่อ 17 ปีที่แล้ว และมีความยินดีอย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม APNIC ที่เชียงใหม่ในครั้งนี้ เพื่อร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของโลก”

ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต, รองประธานมูลนิธิทีเอชนิค กล่าวว่า “ทีเอชนิคเปิดรับจดทะเบียน .th มา 30 ปีแล้ว เริ่มจากการรับจดทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในปี 1988 จนปัจจุบันจัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ดูเรื่องการจดทะเบียน โดยอาศัยส่วนรวมจากหลายภาคส่วนในการกำหนดนโยบายด้านชื่อโดเมน นอกจากนี้ มูลนิธิยังสนับสนุนการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในด้านต่าง ๆ อีกด้วย เช่น การพัฒนาโครงสร้างอินเทอร์เน็ตในรูปแบบผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสู่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายแบบ Mesh บริหารจัดการโดยชุมชนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งโครงการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลาง เพื่อสร้างมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ ตามมาตรฐานสากลให้เกิดขึ้นในประเทศไทย มูลนิธิทีเอชนิค มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ APNIC จัดการประชุมครั้งนี้ที่เชียงใหม่  สมาชิกด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงจะได้มีโอกาสอันดีในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปสู่การทำงานด้านพัฒนาอินเทอร์เน็ตร่วมกัน ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ”

คุณมรกต กุลธรรมโยธิน, นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต กล่าวว่า “APNIC ย่อมาจาก Asia Pacific Network Information Center เป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรเลขหมายอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เลขหมายอินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนที่อยู่ที่ทำให้เราส่งข้อมูลไปมาบนอินเทอร์เน็ตได้ การประชุม APNIC48 เป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายทั่วโลก มีทั้งภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย ร่วมประชุมในรูปแบบ Workshop Training หารือประเด็นต่าง ๆ ทั้งทางนโยบายและเทคนิค  APNIC จัดงานครั้งแรกเมื่อปี 1999 และจัดต่อเนื่องมาทุกปีตามประเทศต่าง ๆ และเคยมาจัดที่ประเทศไทยเมื่อปี 2002 ครั้งนี้นับเป็นการกลับมาอีกครั้งในรอบ 17 ปี ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้อยู่ในวงการอินเทอร์เน็ตของไทย จะสามารถพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในประเทศไทย”

นอกจากนี้ ก่อนการประชุม APNIC 48 ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคในวันที่ 5-9 กันยายน มีผู้เข้าร่วมอบรมจากทั่วโลกในหลายหัวข้อ อาทิ Advanced BGP, Software Defined Networking, Network Security และ IPv6 Deployment and Routing Security

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม APNIC 48 สามารถดูได้จากเว็บไซต์การประชุม https://conference.apnic.net/48

Link ข่าวที่เกี่ยวข้อง