งาน APNIC 48 5-12 ก.ย. 2562 ที่เชียงใหม่

การนำเสนอด้านความปลอดภัยในงาน APNIC 48 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ RPKI (Resource Public Key Infrastructure) จะเป็นหัวข้อเด่นในงาน APNIC 48  ด้วยการกล่าวเปิดสุนทรพจน์ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2562ของ Narelle Wakely จาก...


สมัครด่วน ทุนสำหรับงาน APNIC 48

ทุนสำหรับงาน APNIC 48 ใกล้จะปิดรับสมัครแล้ว การสมัครทุนของ APNIC ช่วยให้บุคคลากรจากประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย แปซิฟิก...


ก่อนจะมีกฎหมายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ค. 2562

เมื่อ 30 ปีที่แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีมีราคาแพงและมีใช้เฉพาะในบางหน่วยงานเช่นมหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐหรือบริษัทเอกชน เท่านั้น...


ทีเอชนิค เปิดรับจดโดเมน “.th” แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบแรกประจำปี 2562

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ประกาศเปิดรับจดชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์ “.th” ในระดับที่ 2 แบบไม่มีหมวดหมู่คั่นกลางรอบแรกประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 พ.ค. – 30 มิ.ย.นี้  ...


ทีเอชนิค ประกาศ “นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย” ฉบับปรับปรุงปี 2562

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศใช้  "นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย" ฉบับปรับปรุงปี 2562 เพื่อเพิ่มความชัดเจนและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ...


โครงการอบรม Data Analytics และ Blockchain

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย: Data Analytics และ Blockchain การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop: From Business Intelligence to Data Science (27 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562) Show case พิเศษ:...


ICANN NextGen Program

ICANN ประชาสัมพันธ์รับสมัคร นศ.ตรี/โท/เอก ที่เรียนและอาศัยอยู่ใน North America region อายุระหว่าง 18-30 ปี เข้าร่วมการประชุม ICANN66 ที่เมืองมอนทรีอออล ประเทศแคนาดา ภายใต้โครงการ NextGen Program ซึ่ง ICANN...


ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thailand Network Information Center Foundation) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2550...


THNG Camp#8 ประสบความสำเร็จ

THNG Camp#8 ประสบความสำเร็จส่งท้ายปี 2561 ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม THNG Camp ครั้งที่ 8 ภายใต้ชื่องาน “THNG Camp#8: Internet Governance & Hackathon” เมื่อวันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2561 ณ Go Genius Learning Center...


มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยได้รับเกียรติเป็น Local Host งาน IETF 103 Bangkok

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยได้รับเกียรติจากคณะทำงานเฉพาะกิจด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต หรือ ไออีทีเอฟ (IETF) เป็น local host ในการจัดการประชุม IETF 103 Bangkok วันที่ 3-9 พฤจิกายน 2561 ณ โรงแรม Bangkok Marriott...