Dr. Kanchana Kanchanasut
Dr. Kanchana Kanchanasut

8 มีนาคม วันสตรีสากล  สำนักข่าวบีบีซี นำเสนอภาพถ่าย สตรีผู้ใช้เทคโนโลยีทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นประโยชน์ต่อสังคม ครอบครัว และตนเอง จาก 11 ประเทศ รวมถึง ดร.กาญจนา กาญจนสุต จากประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้แนะนำอินเทอร์เน็ตมาสู่ประเทศไทย

BBC News – http://www.bbc.com/news/in-pictures-35705391