มูลนิธิทีเอชนิค ร่วมกับ บีเคนิกซ์ จัดประชุม BKNIX Peering Forum 2017 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ VIE Hotel Bangkok

BKNIX Peering Forum 2017 ในปีนี้เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานในแวดวงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ได้อัพเดทข่าวสารและเทคโนโลยีพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่ ๆ จากวิทยากรทั้งไทยและต่างประเทศหลายท่าน รวมทั้งภายในงานมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น IX Trend, Design & Deploying of CDN and Cloud, DC in Thailand, BGP Traffic Engineering, Peering Tools, Network Security: DDoS Mitigation เป็นต้น

นอกจากนี้  ยังเปิดให้มีการเจรจาธุรกิจหรือหาความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมงาน   ซึ่งในงานประกอบด้วยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs), ผู้ให้บริการโครงข่ายจัดส่งข้อมูล (CDNs), ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IDCs), ผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณ (Carrier), ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล (IXPs) และผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องได้มาพบและเจรจาหาความร่วมมือเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการตลาดอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ ที่นี่