ด้วย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ได้ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา “Blockchain: The Next Internet” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี Blockchain นำเสนอมุมมองที่น่าสนใจและประเด็นที่สำคัญของ Blockchain และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain และสามารถต่อยอดความคิดเพื่อการใช้งาน Blockchain ต่อไปในอนาคต  

โดยมีกำหนดจัดสัมมนาขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน)

ในการนี้ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมทำข่าว ตามกำหนดการ ดังนี้

 

กำหนดการงานสัมมนา “Blockchain: The Next Internet”

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559

เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

12.30 – 13.00 น.   ลงทะเบียน

13.00 – 14.00 น.  “รู้จัก Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”

                                  โดย  ดร.ภูมิ  ภูมิรัตน, G-ABLE

14.00 – 15.00 น. “Building an Internet of Trust on a Trustless Internet : Are Blockchains the missing link?” (บรรยายภาษาอังกฤษ)

                                 โดย Pindar Wong, VeriFi (Hong Kong) Ltd.

15.00 – 16.30 น.    เสวนาหัวข้อ “Blockchain: The Next Internet”

                                 โดย  ดร.รอม  หิรัญพฤกษ์

                                          รท.ดร.เจษฎา  ศิวรักษ์, สำนักงาน กสทช.

                                           คุณสุวิชชา  สุดใจ, Digital Ventures Co., Ltd.

                                           ดร.ภูมิ  ภูมิรัตน, G-ABLE

                                          ดำเนินการเสวนา โดย คุณชีพธรรม  คำวิเศษณ์

landdingpage

การเดินทาง
1. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว : สามารถจอดรถได้ที่อาคาร C ตึกในสุด (อาคารจอดรถ)
2. เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) : สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออก 3
3. เดินทางด้วยรถเมล์ : สาย 63ก, 73ก, 136, 137, 172, 185, 206, 514, 529

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย โทร. 02-244-8261

แผนที่_ตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

landdingpagelanddingpage