BKNIX Peering Forum 2018

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และ บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด จัดงาน BKNIX Peering Forum 2018 งานประชุมสำหรับการบริหารโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาคขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 ณ...


สัมมนา “ภาษาไทยในโลกอินเทอร์เน็ต”

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ขอเชิญ ผู้บริหารระบบไอที/นักพัฒนาระบบ /โปรแกรมเมอร์/ผู้ให้บริการอีเมล และผู้สนใจทั่วไป ร่วมงานสัมมนา "ภาษาไทยในโลกอินเทอร์เน็ต"...


เสวนา Living with disruption: Impact of Blockchain on Businesses

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดเสวนา Living with disruption: Impact of Blockchain on Businesses ณ หอประชุม ศ.สังเวียนฯ...


มูลนิธิทีเอชนิค จัดเสวนาวิชาการ “นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับตัวของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จัดเสวนาวิชาการเรื่อง...


BKNIX Peering Forum 2017

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และ บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด จัดงาน BKNIX Peering Forum 2017 งานประชุมสำหรับการบริหารโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาคขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมวี...


เสวนา “การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มูลนิธิทีเอชนิค ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา หัวข้อ “การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ : ประวัติความเป็นมา...


สัมมนา “บล็อกเชน (Blockchain): เทคโนโลยีใหม่เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มูลนิธิทีเอชนิค ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด...


ออกบูธงาน WUNCA ครั้งที่ 34

มูลนิธิทีเอชนิค ออกบูธประชาสัมพันธ์และรับจด "อีเมลไทย@คน.ไทย" เป็นครั้งแรกในงาน WUNCA ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...


THNIC ดึงเวทีประชุมผู้บริหารโดเมนระดับเอเชีย-แปซิฟิก “APTLD” จัดไทย หวังชูศักยภาพวงการอินเทอร์เน็ตไทย

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ THNIC ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...


BKNIX Peering Forum 2016 เวทีสำหรับการบริหารโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ผ่านไปแล้วกับงาน BKNIX Peering Forum 2016  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกและประสบความสำเร็จอย่างงดงาม งานนี้จัดเมื่อวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมวี กรุงเทพ...