มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยได้รับเกียรติเป็น Local Host งาน IETF 103 Bangkok

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยได้รับเกียรติจากคณะทำงานเฉพาะกิจด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต หรือ ไออีทีเอฟ (IETF) เป็น local host ในการจัดการประชุม IETF 103 Bangkok วันที่ 3-9 พฤจิกายน 2561 ณ โรงแรม Bangkok Marriott...


THNG Camp#8 Internet: The Disruptive Technology

เตรียมพบกับ THNG Camp#8 Internet: The Disruptive Technology เร็ว ๆ นี้ www.thng.in.th