สัมมนา “เทคโนโลยี BLOCK CHAIN กับความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการทางกฎหมาย”

ภาควิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดสัมมนาหัวข้อ  "เทคโนโลยี BLOCK CHAIN...


ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต คนไทยคนแรกขึ้นรับรางวัล “โพสเทล เซอร์วิส อวอร์ด”

ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต คนไทยคนแรกขึ้นรับรางวัล "โพสเทล เซอร์วิส อวอร์ด" จากประชาคมอินเทอร์เน็ตสากล กรุงโซล, เกาหลีใต้ - 16 พฤศจิกายน 2559 - ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต...


ประกาศ แนวทางการดำเนินการเมื่อผู้ใช้บริการพบการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำข้อมูลแนวทางการดำเนินการเมื่อผู้ใช้บริการพบการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม...


Internet Society (ISOC) writes about Prof. Kanchana.

Internet Society (ISOC) writes about Prof. Kanchana Kanchanasut in bringing the Internet to Thailand. สมาคมอินเทอร์เน็ต หรือ ไอซ็อก กล่าวถึง ศ. กาญจนา กาญจนสุต ในด้านการนำอินเทอร์เน็ตมาสู่ประเทศไทย


Alcatel-Lucent & ISOC launching Thai Internet Exchange

Alcatel-Lucent has partnered with the Internet Society to provide equipment for the Bangkok Internet Exchange Point.


ISOC and Alcatel-Lucent support the development of Thailand’s Internet Infrastructure

For more information please click the following link: http://www.internetsociety.org/news/internet-society-joins-forces-alcatel-lucent-support-development-thailand's-internet


ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต คนไทยกับรางวัล 2013 Internet Hall of Fame

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับรางวัล Internet Hall of Fame ที่ได้ประกาศโดย Internet Society หรือ ISOC...


ประกาศปรับปรุง .ไทย เพื่อรองรับ DNSSEC

ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2556 เป็นต้นไป THNIC จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเข้ารหัสเพิ่มความปลอดภัยสำหรับชื่อโดเมน (DNSSEC) ให้กับโดเมน “.ไทย"...


ทีเอชนิคประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายและข้อกำหนด

ทีเอชนิคประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายและข้อกำหนด มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศใช้นโยบายและข้อกำหนดใหม่สำหรับชื่อโดเมน .th...


มูลนิธิทีเอชนิคเปิดรับสมัคร คนไทยเข้าร่วม ICANN Meeting ณ กรุงปักกิ่ง

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เรียนเชิญสมาชิก ICANN ประเภทบุคคลทั่วไป (ICANN At-Large Membership) สมัครเข้าร่วมการประชุม ICANN ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2556...