“APNIC 48” งานประชุมระดับนานาชาติ รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก

จากซ้ายไปขวา • คุณมรกต กุลธรรมโยธิน • มร.กัวราบ ราจ อูพาดายา • ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต • พล.อ.ต.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ • มร.พอล วิลสัน เชียงใหม่ – 10 กันยายน 2562 :...


ทีเอชนิค ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “APNIC 48” รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเน็ตเวิร์กและความปลอดภัยทางไซเบอร์จากทั่วโลก

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงวิชาการ APNIC ครั้งที่ 48  ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ดร.พจนันท์...


ทีเอชนิค เปิดจดโดเมน แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบที่สองของปี 2562

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศเปิดให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่สอง (.th SLD) รอบที่สองของปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562 การเปิดรับจดทะเบียน .th SLD...


ทีเอชนิค จัด “ค่ายแบ่งปั๋น” เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเว็บไซต์ให้คนรุ่นใหม่ในชุมชน หวังต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพหนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโต

มูลนิธิทีเอชนิค เผยความสำเร็จจากการจัด "ค่ายแบ่งปั๋น" ที่จังหวัดตาก ด้วยการใช้หลักสูตรต้นแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเว็บไซต์ให้คนรุ่นใหม่ในชุมชน...


สมัครด่วน ทุนสำหรับงาน APNIC 48

ทุนสำหรับงาน APNIC 48 ใกล้จะปิดรับสมัครแล้ว การสมัครทุนของ APNIC ช่วยให้บุคคลากรจากประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย แปซิฟิก...


บีเคนิกซ์ ดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกให้ความรู้ด้านการใช้ระบบ DNS เพิ่มความปลอดภัยไซเบอร์

กรุงเทพฯ: มูลนิธิทีเอชนิค ร่วมกับ บีเคนิกซ์ จัดเวทีประชุม BKNIX Peering Forum 2019 เป็นปีที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20...


ทีเอชนิค เปิดรับจดโดเมน “.th” แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบแรกประจำปี 2562

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ประกาศเปิดรับจดชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์ “.th” ในระดับที่ 2 แบบไม่มีหมวดหมู่คั่นกลางรอบแรกประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 พ.ค. – 30 มิ.ย.นี้  ...


ทีเอชนิค ประกาศ “นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย” ฉบับปรับปรุงปี 2562

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศใช้  "นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย" ฉบับปรับปรุงปี 2562 เพื่อเพิ่มความชัดเจนและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ...


โครงการอบรม Data Analytics และ Blockchain

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย: Data Analytics และ Blockchain การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop: From Business Intelligence to Data Science (27 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562) Show case พิเศษ:...