เสวนา Living with disruption: Impact of Blockchain on Businesses

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดเสวนา Living with disruption: Impact of Blockchain on Businesses เชิญร่วมฟังการอัพเดทสถานการณ์ Blockchain ในปัจจุบันของทั้งไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนพัฒนาการของสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)  จาก ดร.ภูมิ      ภูมิรัตน   ที่ปรึกษา  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และสมาคมฟินเทค ประเทศไทย ในหัวข้อ "Understanding: Blockchain Technology & Rise of Cryptocurrency”

พร้อมแนะนำการปรับตัวและประยุกต์ใช้ Blockchain ในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในหัวข้อ  "Using: Blockchain Technology to Innovate Your Business”  โดย ดร.รอม  หิรัญพฤกษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์) ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในคณะกรรมการระบบชำระเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทย, รท.ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัล และ ผศ.ดร.ภูมินทร์  บุตรอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รวมทั้งให้ความเข้าใจและเห็นพัฒนาการของการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในธุรกิจการเงินการลงทุน ในหัวข้อ "Blockchain: The Impact of Technology on Financial & Investment Services” โดย คุณพราวพร เสนาณรงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, คุณพงศ์ปิติ เอกเธียรชัย ผู้อำนวยการ บริษัท ไลฟ์ ฟินคอร์ป จำกัด และ คุณปรมินทร อินโสม Founder of Zcoin

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

เวลา 13.30 – 17.00 . (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 .)

ณ หอประชุม ศ.สังเวียนฯ ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ ลงทะเบียนเสวนา

=========

สำหรับสมาชิก SET สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่


สัมมนา "เทคโนโลยี BLOCK CHAIN กับความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการทางกฎหมาย"

ภาควิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดสัมมนาหัวข้อ  "เทคโนโลยี BLOCK CHAIN กับความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการทางกฎหมาย" ขึ้น ณ ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

วิทยากร

ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.เจษฎา ศิวรักษ์
เลขานุการรองประธาน กสทช.

คุณมานิดา ซินเมอร์แมน
หุ้นส่วนบริษัท บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

คุณสุทธิพงศ์ กนกากร
ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
บริษัท เมาน์เทนวิวซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด


ส่งเสริมการใช้งานโดเมนภาษาไทย (IDN) และอีเมลภาษาไทย (EAI)

a6e00edb-b913-416c-8b49-b6ccfa7bc294

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เควก ยูชวง รองประธานและกรรมการผู้จัดการสำนักงานไอแคนภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก และ โล เจีย รง ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธและการริเริ่ม ได้เข้าร่วมงาน  Thailand Email Address Internationalisation (EAI) Deployment Workshop หรือ งานประชุมเชิงระดมความคิดเห็นเรื่องการนำอีเมลภาษาไทยไปใช้งาน  ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC) และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) กิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับ EAI และ IDN ของหลายประเทศ รวมไปถึงงานด้าน EAI ของ THNIC แผนของ ETDA ในการที่นำ EAI ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ และการให้ความสำคัญและการสนับสนุนการใช้งานภาษาไทยในโลกออนไลน์  และเนื่องจาก EAI เป็นงานส่วนหนึ่งที่ Universal Acceptance Steering Group ที่ ICANN ให้การสนับสนุน จึงยินดีอย่างยิ่งกับการริเริ่มดังกล่าวในประเทศไทย

ที่มา : APC Hub Newsletter


มูลนิธิทีเอชนิค เปิดตัว "ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต BKNIX"

For English Version 

0294

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศเปิดตัวโครงการ Bangkok Neutral Internet Exhcange Point (BKNIX) ณ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ โดย BKNIX ถือเป็นจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต ที่มีความเป็นกลางแห่งแรกของประเทศไทยใช้เทคโนโลยีทัดเทียม IXP ชั้นนำระดับโลก เน้นลดความซับซ้อนของการแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเทศ ทำให้ต้นทุนอินเทอร์เน็ตในประเทศต่ำลง ในขณะที่ความเร็วเพิ่มสูงขึ้นRead more


Alcatel-Lucent & ISOC launching Thai Internet Exchange

bangkok_600

Alcatel-Lucent has partnered with the Internet Society to provide equipment for the Bangkok Internet Exchange Point.

Read more


ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต เข้าร่วมการประชุม SReXperts Macau 2014

SReXpertMacau2014-2

 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม SReXpert 2014 ณ โรงแรมเชอราตัน เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Read more


Steve Song จาก NSRC & Village Telco เข้าเยี่ยมชม Tak Net

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณ Steve Song จาก Network Startup Resource Center (NSRC) & Village Telco พร้อมด้วยทีมงานของดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ จาก Internet Education and Research Laboratory (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้ไปลงพื้นที่ อาเภอแม่สอด จังหวัดตากเพื่อสารวจความเป็นไปได้ในการนาเอาคลื่นความถี่ TV whitespace spectrum หรือ TVWS เข้ามาใช้สาหรับรองรับการใช้งาน Internet Data Service ในพื้นที่ชนบทหลายๆ แห่ง TV White Space เป็นคลื่นความถี่สาธารณะสาหรับการใช้งานแบบไม่ต้องมีใบอนุญาติ TV White Space จึงเหมาะสาหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ spectrum ไม่สามารถใช้งานได้โดยคลื่นความถี่ที่มีใบอนุญาติ เช่น การออกอากาศโทรทัศน์

Steve Song จาก Network Startup Resource Center (NSRC) & Village Telco

Steve Song และทีมงานจาก intERLab เตรียมการทดลอง TV whitespace spectrum

ทีมงานยังได้พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนไทยสามัคคีเพื่อติดตามผลว่าชาวบ้านรู้สึกอย่างไรกับการใช้งาน Wireless Mesh Network (WMN) ที่ได้มีการติดตั้งและใช้งานในชุมชนไว้เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งในปัจจุบัน Wireless Mesh Network (WMN) ได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้รับส่งสัญญาณอินเทอร์เนตในชุมชนไปแล้ว ในอนาคตนั้น TV whitespace spectrum (TVWS) และ Wireless Mesh Network (WMN) จะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยรวมอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆระหว่างพื้นที่ชนบทและพื้นที่เมืองเข้าด้วยกัน

ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ จาก intERLab พูดคุยกับชาวบ้านในเรื่องการใช้งาน Wireless Mesh Network (WMN)

นอกจากนี้ทีมงานยังมีความสนใจในแนวคิดเกี่ยวกับการนาเอา Cloud Service เข้ามาใช้ในชุมชนตามชนบท ซึ่ง Cloud Service นั้นได้มีการออกแบบและปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสาหรับการใช้งานในพื้นที่ชนบทโดยเป็นกรรมสิทธิ์ของชุมชน


นักวิจัยจาก สกว. ที่ได้รับทุนจาก มูลนิธิฯ เข้าร่วม AINTEC 2013

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) จัดตั้งโครงการทุนสนับสนุนนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ปี 2552 โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุนนี้ต้องเป็นนักวิจัยที่จบปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี และต้องเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในแต่ล่ะปีจะมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุน ซึ่งในปีนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจำนวน 2  ท่านดังนี้ (1) ดร.ประภาพร รัตนธำรง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2) ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งหมดจะต้องรายงานความก้าวหน้าในงานประชุมวิชาการ  ASIAN INTERNET ENGINEERING CONFERENCE (AINTEC) 2013  จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ...

Read more


THNG 3rd Camp: IT Innovation for Society


เมื่อวันที่ 21 – 26 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) ได้จัดกิจกรรมใหญ่ขึ้นภายใต้แนวคิด การนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์กับชุมชน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชน ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “Internet Technology Innovation for Society: เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อสังคม” Read more


นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไทยเข้าร่วมเสนอผลงานใน AINTEC 2012

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) จัดตั้งโครงการทุนสนับสนุนนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ปี 2552 โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุนนี้ต้องเป็นนักวิจัยที่จบปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี และต้องเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งโครงการนี้มีมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจำนวน 7 ท่านด้วยกัน โดยท่านที่ได้รับทุนจะต้องรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ AINTEC 2012 ซึ่งจัดโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ในปีนี้งานประชุมวิชาการ ASIAN INTERNET ENGINEERING CONFERENCE (AINTEC) 2012 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นท์เซส กรุงเทพฯ โดยนักวิจัยผู้ได้รับทุนจากมูลนิธิผ่านทางสกว. ได้เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าในช่วง Poster Session ในวันที่สองของงานซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี

สำหรับงาน AINTEC 2012 ในปีนี้มีอาจารย์เข้าร่วมแสดง Poster Session ทั้งหมด 4 ท่านด้วยกัน ได้แก่

1. ดร.สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย

Validating SCTP Simultaneous Open Procedure

(คลิกที่นี่ เพื่อดู Abstract)

Somsak Vanit-anunchai (Suranaree University of Technology)

2. ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย

Development of Indexing for Permutation-based Privacy Preservation Approach

(คลิกที่นี่ เพื่อดู Abstract)

Juggapong Natwichai (Chiang Mai University)

3. ดร.ปิยะ เตชะธีราวัฒน์

A Security Approach for Wireless Sensor Network in Agriculture Industry

(คลิกที่นี่ เพื่อดู Abstract)

Piya Techateerawat (Thammasat University)

4. ดร.พูลลาภ ลามศรีจันทร์

Wavelet Image Coder for Arbitrary-sized Image

(คลิกที่นี่ เพื่อดู Abstract)

Poonlap Lamsrichan (Kasetsart University)

หมายเหตุ
ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ มี 3 ท่าน

  • ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี
  • ดร.พนารัตน์ เชิญถนอมวงศ์
  • ดร.ประภาพร รัตนธำรง