งาน APNIC 48 5-12 ก.ย. 2562 ที่เชียงใหม่

การนำเสนอด้านความปลอดภัยในงาน APNIC 48 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ RPKI (Resource Public Key Infrastructure) จะเป็นหัวข้อเด่นในงาน APNIC 48  ด้วยการกล่าวเปิดสุนทรพจน์ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2562ของ Narelle Wakely จาก...