มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
Thai Network Information Center Foundation

159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
159 Pichai Rd., Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300 THAILAND

ทะเบียนเลขที่ (Tax ID): 0993000066189

Tel. (+66) 2244 8261
Fax. (+66) 2244 8264
E-mail: info (at) thnic.or.th

ดาวน์โหลดแผนที่ขนาดเต็ม ที่นี่
Download Map Here

การเดินทางโดยรถประจำทาง
สาย 9
จากสถานีรถไฟสามเสนลงป้ายแรก (ป้ายครูสมศรี) จากสี่แยกพิชัย
สาย 14
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งราชวิถี ลงป้ายแรก (ป้ายครูสมศรี) จากสี่แยกพิชัย
สาย 70 และ ปอ. 70
จาก MRT สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อ ลงป้ายแรก (ป้ายวัดน้อย) จากสามแยกพิชัย