ประกาศปรับปรุง .ไทย เพื่อรองรับ DNSSEC

ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2556 เป็นต้นไป THNIC จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเข้ารหัสเพิ่มความปลอดภัยสำหรับชื่อโดเมน (DNSSEC) ให้กับโดเมน “.ไทย” ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อโดเมนโดยผู้ไม่ประสงค์ดีด้วยเทคนิคต่าง ๆ

โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 นี้ โดยหลังจากแล้วเสร็จ จะเปิดให้ผู้ถือครองโดเมน .ไทย ได้ใช้บริการเข้ารหัสชื่อโดเมนของตนได้ โดย THNIC จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ .th ได้มีการเข้ารหัส DNSSEC ให้กับโดเมน .th รวมทั้งโดเมนระดับที่ 2 ทั้ง 7 ประเภท และได้เปิดให้บริการเข้ารหัสสำหรับชื่อโดเมนระดับที่ 3 มาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ DNSSEC สามารถดูได้ที่  http://www.thnic.or.th/dnssec/


Dot Thai “.ไทย” DNSSEC Deployment

From April 5, 2013 on, THNIC will enter into DNS Security Extension (DNSSEC) deployment for Dot Thai “.ไทย” which will increase the level of protection of domain name information from malicious damange. The deployment process is aimed to completed within May 2, 2013. After the completion, THNIC will open for .ไทย holders to be able to encrypt their domains into DNSSEC which THNIC will inform again.

In addition, THNIC has deployed DNSSEC into .th since 2009 including its 7 second level domains and .th holders are able to use the DNSSEC service since then.

More information on DNSSEC could be found at : http://www.thnic.or.th/dnssec/