ชื่อโดเมนภายใต้ชื่อโดเมนระดับสูงสุดของประเทศไทย แบ่งเป็น ชื่อโดเมนระดับที่ 2 และระดับที่ 3

ชื่อโดเมนระดับที่ 2

ดูรายละเอียดการจดทะเบียนได้ที่ https://www.thnic.or.th/sld/

ชื่อโดเมนระดับที่ 3

จะเป็นชื่อภายใต้หมวดหมู่ดังต่อไปนี้

  • .ac.th หรือ .ศึกษา.ไทย
  • .co.th หรือ .ธุรกิจ.ไทย
  • .go.th หรือ .รัฐบาล.ไทย
  • .mi.th หรือ .ทหาร.ไทย
  • .net.th หรือ .เน็ต.ไทย
  • .or.th หรือ .องค์กร.ไทย
  • .in.th หรือ .ไทย
CSV  Excel  Copy  

สามารถดูรายละเอียด สถิติชื่อโดเมน .th และ .ไทย รายเดือน ได้