อุตสาหกรรมระบบโดเมน ( Domain Name Industry )

โครงสร้างอุตสาหกรรมระบบโดเมน

ICANN เป็นองค์กรระดับบนสุดในการบริหารการทำงานของระบบโดเมนในระดับโลกหรือระดับนานาชาติ ที่มี IANA เป็นหน่วยปฏิบัติงานในการดูแล