กรุงเทพฯ : มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ ทีเอชนิค จัดกิจกรรมฉลองโดเมนดอททีเอชมีอายุครบ 30 ปี เปิดเวทีเสวนาวิชาการมุ่งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้รู้จักสร้างแบรนด์หรือเพิ่มช่องทางธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากโดเมนเนม

มูลนิธิทีเอชนิค ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จัดงานเสวนาวิชาการหัวข้อ “.th สู่โอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืน” มีผู้ประกอบการทั้ง SMEs และ Startup รวมทั้งผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจกว่า 100 คนเข้าร่วมงาน ซึ่งงานเสวนานี้ได้ย้อนให้เห็นวิวัฒนาการของโดเมนเนมดอททีเอชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนทิศทางในด้านธุรกิจในอนาคต, แนะนำการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ให้ยั่งยืนด้วยโดเมนเนม, สร้างความตระหนักถึงสถานะทางกฎหมายของโดเมนเนมในกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ และเตรียมพร้อมในการรับมือกับปัญหาในกรณีที่โดเมนมีความเกี่ยวพันกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรชาวยุโรป เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561  ณ สมาคมนิสติเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ ประธานเปิดงาน กล่าวว่า “ดอททีเอช ได้กำเนิดและเติบโตมาเคียงคู่กับอินเทอร์เน็ตในไทย ตั้งแต่ในวันที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักคำว่าอินเทอร์เน็ต จนมาถึงวันนี้ที่อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้น ๆ นั่นเพราะการสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยเร่งอัตราของวิวัฒนาการในหมู่มวลมนุษยชาติ และโดเมนเนมก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้อินเทอร์เน็ตสามารถทำงานไปได้อย่างราบรื่น วันนี้ .th ได้เจริญเติบโต ภายใต้การบริหารของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ซึ่งงอกงามออกมาเป็นโครงการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมายอันก่อประโยชน์ต่อสังคมไทย และนี่เป็นโอกาสอันดีที่เราได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องโดเมนเนมอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างแบรนด์ออนไลน์เกี่ยวข้องกับโดเมนอย่างไร หรือจะเป็นพัฒนาการของโดเมนเนมกับกฎหมาย การเสวนาในวันนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับฟังอันอาจจะนำไปต่อยอดทางธุรกิจให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้น”

การเสวนาในครั้งนี้มีสองหัวข้อใหญ่ ช่วงแรกของงานเสวนาเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจเรื่อง “ปั้นแบรนด์ให้ปัง เริ่มต้นธุรกิจอย่างไรให้ยั่งยืน” ได้รับเกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์จากแวดวงธุรกิจออนไลน์ ได้แก่ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร อุปนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย, คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา นายกสมาคมอีคอมเมิร์ซ, คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์พันทิป, คุณธานี โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวนการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัดนาว จำกัด พูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ, การวางแผนรับมือกับการเติบโตทางธุรกิจ, การสร้างเว็บไซต์ธุรกิจ, การทำอีคอมเมิร์ซ, ประโยชน์ของการมีเว็บไซต์และการจดโดเมนธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ช่วงสุดท้ายของงานเสวนาเป็นหัวข้อเรื่อง “พัฒนาการของโดเมนเนมกับกฎหมายต่าง ๆ ที่ควรรู้สำหรับผู้ประกอบการ” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายท่าน ได้แก่ ดร.ชวิน อุ่นภัทร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, คุณธีรพล สุวรรณประทีป ทนายความหุ้นส่วนจาก Baker & McKenzie, คุณอำนาจ เนตยสุภา อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด, คุณศุภโชค จันทรประทิน ผู้อำนวยการมาตรฐาน ETDA และ ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ ผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวถึง GDPR กับสิทธิความเป็นส่วนตัวของพลเมือง, GDPR กับผลกระทบต่อผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล และกฎหมายใหม่กับความคุ้มครองสิทธิของผู้ประกอบการไทย

ในโอกาสที่ ดอททีเอช ครบรอบ 30 ปี มูลนิธิทีเอชนิค มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการชื่อโดเมน ดอททีเอช และ ดอทไทย ให้มีเสถียรภาพและคงความน่าเชื่อถือต่อผู้ทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต, มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตของประเทศ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการทั้งที่ผ่านมาแล้วและยังมีโครงการในอนาคตอีกมากมายที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ถึงผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งในแง่คุณภาพการใช้งาน และเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องสู่การพัฒนาประเทศที่รวดเร็ว อาทิ โครงการบีเคนิกซ์ หรือ ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลาง, โครงการเน็ตทูโฮม ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับชุมชนชายขอบ, โครงการ IDN และ EAI เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ถูกปิดกั้นทางด้านภาษา, โครงการค่าย THNG เครือข่ายไอทีเพื่อสังคม เพื่อการนำเทคโนโลยีสู่ชุมชน


ภาพบรรยากาศภายในงาน

DSCF6329
DSCF6425
DSCF6434
DSCF6437
DSCF6443
DSCF6448
DSCF6456
DSCF6461
DSCF6487
DSCF6490
DSCF6502
DSCF6509
DSCF6511
DSCF6540
DSCF6542
DSCF6354
DSCF6357
DSCF6360
DSCF6400
DSCF6402
DSCF6406
DSCF6409
DSCF6415
DSCF6427
DSCF6454
DSCF6458
DSCF6466
DSCF6512
DSCF6323
DSCF6324
DSCF6325
DSCF6330
DSCF6332
DSCF6337
DSCF6392
DSCF6581
DSCF6582