ประกาศผลการพิจารณาคำขอจดทะเบียนโดเมน .th SLD

.th SLD Fast-track Result

ทีเอชนิค ได้ทำการประกาศผลการพิจารณาคำขอจดทะเบียนโดเมนระดับที่สอง ภายใต้ .th เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจยื่นคำขอจดทะเบียนโดเมนระดับที่สอง ภายใต้ .th เป็นจำนวนมาก แต่มีเพียง 31 โดเมน ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้สามารถจดทะเบียน ดังนี้

           
AIA.TH AIT.TH BOONRAWD.TH BOONRAWDBREWERY.TH

B-ING.TH CHULA.TH DENSO.TH EBAY.TH

FOOD.TH GOOGLE.TH HESCO.TH JAVA.TH

KONICAMINOLTA.TH KU.TH LEO.TH MASITA.TH
(แบบมีเงื่อนไข)

NATURAL.TH OLX.TH ORACLE.TH PAYPAL.TH

PROPERTIES.TH PSU.TH PUNDEE.TH SANOOK.TH

SANVO.TH
(แบบมีเงื่อนไข)
SINGHA.TH SINGHACORPORATION.TH SYDERBAY.TH
(แบบมีเงื่อนไข)

TEDA.TH VISA.TH WI.TH

รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบเป็นเงินบริจาคให้แก่ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตประเทศไทยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นในอนาคต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ localhost/th/sld/