สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑

สวัสดีปีใหม่

ในปี ๒๕๖๑ มูลนิธิทีเอชนิค ยังคงมีกิจกรรมดี ๆ ต่อไป