เชิญชวนคนไทยผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ICANN 52 Meeting ณ ประเทศสิงคโปร์

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เรียนเชิญสมาชิก ICANN ประเภทบุคคลทั่วไป สมัครขอรับทุนเพื่อเข้าร่วมการประชุม ICANN ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1 ทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนไทย ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นบนเวทีอินเทอร์เน็ตสากลมากขึ้น โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนค่าเดินทางโดยเครื่องบินและค่าที่พัก ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้วในรูปแบบไฟล์ PDF ไปยัง info@thnic.or.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558 นี้ สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเพิ่มเติมได้ในใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร (PDF) DOWNLOAD

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม สามารถดูได้ที่ https://www.icann.org/news/announcement-2014-11-03-en

การสมัครเป็นสมาชิก ICANN ประเภทบุคคลทั่วไป สามารถดูได้ที่ http://www.atlarge.icann.org/joinus