AWdotthaiMag010

วารสารดอทไทยฉบับที่ ๒ นี้ พาไปเยือนบ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนบ้านโคกเมืองผ่านเว็บไซต์ บ้านโคกเมือง.ไทย และข้อมูลต่างๆ ของตำบลจรเข้มากอยู่ในเว็บไซต์ จรเข้มาก.ไทย  ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ อบต.จรเข้มาก เป็นช่องทางให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

 

อ่านวารสารฉบับเต็มได้ที่ วารสารดอทไทย ฉบับ ๒