รวมข่าวโครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ปีที่ 2

หนังสือพิมพ์มติชน: 11 มีนาคม 2565 ‘ทีเอชนิค’ จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึก 4 องค์กรดิจิทัล สานต่อ … อ่านเพิ่มเติม รวมข่าวโครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ปีที่ 2