ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิค เปิดรับจดชื่อโดเมน “.th” แบบไม่มีหมวดหมู่คั่นกลาง รอบปี 2564

on มกราคม 25, 2021        by Naritcha

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดรับจดชื่อโดเมน “.th” ในระดับที่ 2 (Second-Level Domain หรือ SLD) แบบไม่มีหมวดหมู่คั่นกลาง ประจำปี 2564 โดยมีกำหนดเปิดรับจดชื่อโดเมน .th SLD จำนวน 3 รอบ ดังนี้

  • รอบที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564
  • รอบที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564
  • รอบที่ 3/2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ในการเปิดรับจดชื่อโดเมน .th SLD ของมูลนิธิทีเอชนิค ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีการจดชื่อโดเมน .th SLD ไปแล้วกว่า 160 ชื่อจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่สนใจจดชื่อโดเมนด้วยชื่อเครื่องหมายการค้าและชื่อนิติบุคคลเป็นอันดับต้น ตามด้วยสถาบันภาคการศึกษา, ภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนตามลำดับ

รายได้จากค่าธรรมเนียมการจดชื่อโดเมน .th SLD ทั้งหมดบริจาคให้แก่มูลนิธิทีเอชนิค ซึ่งมูลนิธิได้จัดสรรทุนจากกองทุนนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการศูนย์ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Bangkok Neutral Internet Exchange) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตที่สำคัญในประเทศไทยที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ, สนับสนุนการดำเนินโครงการ Net2Home ซึ่งเป็นการนำสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงชุมชนห่างไกลด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในราคาย่อมเยา เพื่อให้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมกันแม้อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร รวมทั้งการพัฒนาบุคคลากรศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) 

มูลนิธิฯ มอบหมายให้ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ผู้เป็นนายทะเบียนดูแลการจดโดเมนภายใต้ .th อย่างเป็นทางการ เป็นผู้ให้บริการรับสมัครและดำเนินการจดทะเบียนให้กับผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาในส่วนค่าธรรมเนียมการจดชื่อโดเมนจะมอบเป็นเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยโดยตรง

สำหรับผู้ที่สนใจใช้ชื่อโดเมนที่จดจำง่าย, บ่งบอกความเป็นตัวตนของหน่วยงาน, สามารถตรวจสอบตัวตนได้ รวมทั้งเป็นช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถดูรายละเอียดการจดชื่อโดเมน .th SLD ได้ที่เว็บไซต์ https://thnic.co.th/sld 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล sld@thnic.co.th  หรือ โทร. 0 2105 4007

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ