ข่าวประชาสัมพันธ์

APNIC Networking from Home – South East Asia

on มิถุนายน 4, 2020        by Naritcha

ศูนย์ข้อมูลเน็ตเวิร์คแห่งเอเชียแปซิฟิก (APNIC) องค์กรผู้จัดสรรและลงทะเบียนเลขอินเทอร์เน็ต (IP ​Address) ได้จัดกิจกรรม Networking from Home (NFH) งาน Online Conference เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้าน Network

กิจกรรมจะแบ่งย่อยออกเป็น 4 ช่วงเวลา ตามภูมิภาคของ Asia เริ่มจาก South East Asia, South Asia, East Asia และ Oceania

สำหรับประเทศไทยซึ่งอยู่ในโซน South East Asia จัดเป็นลำดับแรกในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 – 13.30 น. ที่ผ่านมา

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ