Saleforce บริษัทซอฟต์แวร์บนคลาวด์ สำหรับการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ Customer Relationship Management (CRM) สัญชาติอเมริกัน ที่เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับธุรกิจในประเทศไทย ได้ ประกาศ จะสนับสนุน EAI หรือชื่ออีเมลที่เป็น Unicode กลางปี 2563 นี้ 

นับเป็นข่าวที่น่าสนใจในวงการอินเทอร์เน็ตระดับโลก เมื่อบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ให้ความสำคัญ และได้พัฒนาระบบให้มีคุณสมบัติรองรับ EAI หรือ ชื่ออีเมลที่เป็น Unicode  ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้งาน Saleforce จะสามารถรับ/ส่งอีเมลจากระบบ Saleforce ไปยังชื่ออีเมลในภาษาท้องถิ่นใด ๆ รวมทั้งภาษาไทย (เช่น พจนันท์@คน.ไทย) ได้

อย่างไรก็ตามยังมีส่วนต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานและที่ปรึกษาระบบ (Consultant) ต้องเตรียมพร้อม และอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่บ้าง เพื่อรับรองการรับส่งอีเมล EAI ได้สำเร็จ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในภาพรวมของความพยายามของทุกส่วนที่จะช่วยกันส่งเสริมให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุก ๆ คน ที่แม้จะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้และเข้าถึงบริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้โดยเท่าเทียมกัน

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ EAI เพิ่มเติมได้ที่ รู้จัก.ไทย