เปิดรับจดทะเบียนชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์ “.th” แบบไม่มีหมวดหมู่ คั่นกลาง รอบสุดท้ายประจำปี 2561

มูลนิธิทีเอชนิค (THNIC Foundation) ประกาศเปิดรับจดทะเบียนชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์ “.th” แบบไม่มีหมวดหมู่ คั่นกลาง รอบสุดท้ายประจำปี 2561 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 15 พ.ย.นี้

ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวถึงการเปิดรับจดทะเบียนชื่อโดเมน ระดับที่สองภายใต้ .th (SLD.th) ในรอบนี้ว่า “จากที่มูลนิธิฯ ได้เปิดรับจดทะเบียนชื่อโดเมนที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับ เป็นอย่างดี มีการจดทะเบียนชื่อที่สื่อความเป็นตัวตนและเอกลักษณ์ของธุรกิจ องค์กร และเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ กว่า 80 ชื่อ และการเปิดรับจดทะเบียนในครั้งนี้ เช่นเดียวกับในครั้งที่ผ่านมา มูลนิธิฯ จะได้นำาเงินบริจาคที่ได้ไปใช้เป็นทุนสนับสนุนสำหรับ โครงการเพื่อสาธารณประโยชน์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ อาทิ โครงการ Net2Home โครงการศูนย์ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Bangkok Internet Exchange) เป็นต้น จึงขอเชิญชวน องค์กรที่สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ไปพร้อมกับการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นสากลขององค์กรท่าน”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thnic.co.th/sld