มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศเปิดให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่สอง (.th SLD) รอบที่สองของปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562

การเปิดรับจดทะเบียน .th SLD ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนชื่อโดเมนและการต่ออายุการใช้งานเข้ากองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตไทยเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิฯ

ผู้สนใจจดโดเมน .th SLD สามารถดูรายละเอียดและส่งคำขอสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมนได้ที่ thnic.co.th/sld ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
โทร. 0 2105 4007
อีเมล: sld@thnic.co.th
เว็บไซต์: thnic.co.th/sld