ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet

on กรกฎาคม 3, 2017        by THNICF

จากที่มูลนิธิทีเอชนิคได้จัดงานสัมมนาBlockchain : The Next Internet ขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวข้อที่มาแรงและเป็นกระแสในวงการการเงินของโลกในขณะนั้น มีผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

ในปีนี้ทาง สมาคมศูนย์วิชการไทย-ออสเตรเลีย ได้มาต่อยอดโดยจัดเป็นการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet ขึ้น เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมจัสมิน ขึ้น มีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ ดังนี้


บรรยายนำ : แนวคิด หลักการ ของเทคโนโลยี “Blockchain” และการประยุกต์

ดร.รอม หิรัญพฤกษ์

ผู้อำนวยการคนแรกของซอฟต์แวร์พาร์ค


รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain และการประยุกต์

รศ.ดร.อาณัติ  ลีมัคเดช 

ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณณัฐพร  สันธนะวิทย์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และผู้ก่อตั้ง บริษัท เอ็นเทอร์ คอร์ปอเรชัน จำกัด

ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด

ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

อภิปรายกลุ่ม


เทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet กับการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากร

ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต

ผู้บุกเบิกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเทศไทย


ปฏิบัติการกลุ่มย่อย: การประยุกต์ใช้ Blockchain

ทีม Blockchain Fish


 

Share :