.TH Second-Level Domain #2

SLDBanner

11 มีนาคมนี้ THNIC เปิดรับจดโดเมนระดับ 2 อีกครั้ง

จากการเปิดโครงการเฉพาะกิจให้บริการจดทะเบียนโดเมนระดับที่ 2 ภายใต้สกุล .th (.th SLD) เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ได้มีผู้ให้ความสนใจยื่นขอจดจำนวนมาก และมีโดเมนได้รับการอนุมัติจากโครงการดังกล่าวจำนวน 31 โดเมน อีกทั้งยังมีผู้สนใจจากภาคธุรกิจจำนวนหนึ่งที่ต้องการจดโดเมน .th SLD ซึ่งพลาดการยื่นขอจด จึงได้เปิดโครงการ .th SLD ขึ้นอีกครั้ง โดยครั้งนี้จะรับจดเฉพาะภาคธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลและเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น

กำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ถึงวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 23:59 น. เท่านั้น โดยรายได้จากการเปิดโครงการครั้งนี้จะบริจาคให้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลางซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ และยังเพิ่มการสนับสนุนโครงการอินเทอร์เน็ตชนบทสู่ครัวเรือนอีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ localhost/sld/