ส่งเสริมการใช้งานโดเมนภาษาไทย (IDN) และอีเมลภาษาไทย (EAI)

a6e00edb-b913-416c-8b49-b6ccfa7bc294

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เควก ยูชวง รองประธานและกรรมการผู้จัดการสำนักงานไอแคนภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก และ โล เจีย รง ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธและการริเริ่ม ได้เข้าร่วมงาน  Thailand Email Address Internationalisation (EAI) Deployment Workshop หรือ งานประชุมเชิงระดมความคิดเห็นเรื่องการนำอีเมลภาษาไทยไปใช้งาน  ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC) และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) กิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับ EAI และ IDN ของหลายประเทศ รวมไปถึงงานด้าน EAI ของ THNIC แผนของ ETDA ในการที่นำ EAI ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ และการให้ความสำคัญและการสนับสนุนการใช้งานภาษาไทยในโลกออนไลน์  และเนื่องจาก EAI เป็นงานส่วนหนึ่งที่ Universal Acceptance Steering Group ที่ ICANN ให้การสนับสนุน จึงยินดีอย่างยิ่งกับการริเริ่มดังกล่าวในประเทศไทย

ที่มา : APC Hub Newsletter