ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับตัวของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะมาชี้ให้เห็นถึงปัญหาของผู้ให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ รวมทั้งกฎหมายลูกเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต รวมถึงแนวทางในการตีความกฏเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

ถ้าคุณคือผู้ให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ และผู้ประกอบการด้านอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ รวมทั้งผู้สนใจด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญคุณเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำกัดผู้เข้าร่วมงานเพียง 200 ท่านเท่านั้น

สามารถลงทะเบียนเพือสำรองที่นั่ง ได้ที่ http://www.thnic.or.th/thailand4-0-tu-law/