มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย รับสมัครผู้ประสานงานมูลนิธิ 1 อัตรา (ด่วน)

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย รับสมัครผู้ประสานงานมูลนิธิ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

1. ติดตามและสรุปข่าวเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตทั่วโลก จากองค์กรต่าง ๆ เช่น ICANN, IGF, IETF, ISOC, APTLD, CENTR, AfriNIC, APNIC, ARIN, LACNIC, ThaiNetizen และอื่นๆ / สรุปให้กับกรรมการรับทราบทุก 2 อาทิตย์
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิฯ ผ่าน Social Network และ Website รวมถึง สร้าง engagement กับคนในสังคม Online ทำอย่างต่อเนื่อง
3. จัดทำ / ปรับปรุง เว็บไซต์ รวมถึง จัดทำ Content ในเว็บไซต์ (Webmaster)
4. ประสานงาน ระหว่าง คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ (รวมถึงการส่งนโยบายเพื่อพิจารณาใน mailing list) / ผู้ดำเนินค่ายและกิจกรรม / สกว. / ThaiRen / และอื่นๆ
5. ประสานงานกับองค์กรต่างประเทศที่เป็นสมาชิกอยู่ เช่น ICANN / ccNSO / APTLD
6. บริหารโครงการ THNG, ขยะไอที และโครงการอื่น ๆ
7. จัดการประชุม คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ – จัดเตรียมประเด็น และ ข้อมูลก่อนการประชุม ติดต่อสถานที่ประชุม ประสานงานกับบัญชีเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
8. บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม เสนอ และ เวียนเพื่อรับรอง
9. ดูแลและบริหาร Petty cash และ ค่าใช้จ่ายจิปาถะ
10. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย 159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
แผนที่ http://www.thnic.or.th/contactus/

ส่งใบสมัครและประวัติได้ที่

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
เลขที่ 159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
(วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน)
หรือ อีเมล info(at)thnic.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2244 8261