มูลนิธิทีเอชนิค ร่วมสนับสนุนงาน AINTEC 2015

thnicf-logo-fb

งานประชุมวิชาการ Asian Internet Engineering Conference (AINTEC) ครั้งที่ 11 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมปทุมวัน ปรินเซส กรุงเทพฯ
AINTEC เป็นการประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติสำหรับผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา โดยมุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่มีความหลากหลายด้านเศรษฐกิจ, สังคม และเครือข่าย

อ่านต่อ http://www.interlab.ait.ac.th/aintec2015/